BAS
17-05-2024 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

20 mei t/m 2 juni 2024 | Week 21 + 22

Verwachting

In de weken van 20 mei – 2 juni 2024 verwachten we gemiddeld 1365 vluchten per dag op Schiphol. Tot eind juni zien we een lichte toename van gemiddeld 1375 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Starten: 07:00 – 07:40 uur
 • Landen: 07:40 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:20 uur
 • Starten: 16:20 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.
 • Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Van 25 april tot 1 juli is landen op de Kaagbaan niet mogelijk bij verminderd zicht in verband met werkzaamheden aan rijbanen naast de Kaagbaan voor het project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (VDR). Overdag wordt bij verminderd zicht en noordenwind de Aalsmeerbaan ingezet voor landend verkeer. ’s Nachts wordt in deze situatie de Zwanenburgbaan ingezet.

Van maandag 13 mei tot en met woensdag 22 mei zijn er reguliere onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. In situaties waarbij normaal gesproken de Buitenveldertbaan ingezet moet worden, maakt het startend verkeer in deze periode gebruik van de Kaagbaan en landend verkeer van de Schiphol-Oostbaan. Op 20 mei is de Buitenveldertbaan wel beschikbaar. 

Van maandag 27 mei 23:00 uur tot en met woensdag 29 mei 06:00 uur voeren we werkzaamheden uit aan de markeringen op de Polderbaan. Omdat de Polderbaan tijdens deze periode niet inzetbaar is voor het vliegverkeer wordt in plaats daarvan, wanneer mogelijk, de Zwanenburgbaan ingezet. Tijdens pieken overdag kan de Buitenveldertbaan als tweede start- of landingsbaan worden ingezet. Dat is afhankelijk van de windrichting op dat moment. In situaties met slecht zicht of harde wind uit zuidelijke richtingen kan de Schiphol-Oostbaan ook ingezet worden voor landen. In de nacht kan – afhankelijk van de wind – worden geland op de Zwanenburgbaan (in beide richtingen) en gestart in zuidelijke richting (baan 18C, bij zuidenwind). Bij noordenwind wordt in de nacht gestart vanaf de Kaagbaan in noordoostelijke richting (baan 06).

Lees meer hierover op: Schiphol | Polderbaan krijgt nieuwe markeringen

Terugblik afgelopen weken

29 april t/m 12 mei 2024 | Week 18 + 19

Baangebruik

In week 18 en week 19 waren er gemiddeld 1360 vluchten per dag (prognose 1365). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 17 en 18) is het aantal vluchten toegenomen.

Kaagbaan27,2%
Buitenveldertbaan2,7%
Polderbaan32,3%
Schiphol-Oostbaan0,5%
Zwanenburgbaan18,7%
Aalsmeerbaan18,6%

Baangebruik

Het meeste vliegverkeer heeft gebruik gemaakt van de Kaagbaan en Polderbaan: respectievelijk 27% en 32% van alle (commerciële) vluchten. De Kaagbaan was gedurende meerdere nachten niet beschikbaar vanwege het benodigde vegen van de baan na het groot onderhoud.

De Aalsmeerbaan is gebruikt door 18% van alle vluchten, voornamelijk als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken overdag, afhankelijk van de windrichting op dat moment. Ook is deze baan op bepaalde dagen (zoals 2 en 12 mei) ingezet als hoofdbaan omdat de Kaagbaan niet inzetbaar was (door werkzaamheden en/of windcondities).

De Zwanenburgbaan is gebruikt door 19% van alle vluchten, voornamelijk als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken overdag, afhankelijk van de windrichting op dat moment. Deze baan is tijdens meerdere nachten ingezet als landings- of startbaan (afhankelijk van de windrichting) op momenten dat de Kaagbaan of Polderbaan door werkzaamheden niet beschikbaar waren.

De Buitenveldertbaan is gebruikt door 3% van alle vluchten. Deze baan is op momenten ingezet als start- of landingsbaan vanwege de weersomstandigheden (voornamelijk windcondities).

De Schiphol-Oostbaan is gebruikt door 0,5% van alle (commerciële) vluchten. Deze baan is op 3 mei ingezet tijdens pieken als tweede landingsbaan, naast de Polderbaan. Dit omdat er vanwege weersomstandigheden (buien in combinatie met een lage wolkenbasis) niet parallel kon worden geland en ook de Buitenveldertbaan niet inzetbaar was.

Aantal melders

In week 18 (van 29 april t/m 5 mei) zijn er door 1869 melders meldingen ingediend, dit is circa 20% meer dan de week ervoor.

In week 19 (van 6 t/m 12 mei) zijn er door 1799 melders meldingen ingediend, dit is circa 4% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom vliegt de kustwacht met enige regelmaat over delen van Hoofddorp? Is het mogelijk dat de kustwacht voortaan een andere route kiest, waarbij Hoofddorp wordt ontzien?

Voor een vlucht met maatschappelijk belang – waaronder van de kustwacht – geldt andere wet- en regelgeving dan voor het commerciële vliegverkeer op Schiphol. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor vluchten uitgevoerd met de trauma- en politiehelikopter of door de luchtmacht. Dergelijke vluchten maken geen gebruik van vaste routes en er gelden geen hoogtebeperkingen. De piloot bepaalt de status van de vlucht (spoedeisend of niet). De verkeersleiding zal een oplossing geven die veilig is voor zowel de vlucht met maatschappelijk belang als het overige startende en landende verkeer op Schiphol.

Omdat de kustwacht op zicht en dus laag vliegt (volgens Visual Flight Rules, VFR) zal de verkeersleider de vlucht begeleiden op basis van visuele herkenningspunten op de grond, bijvoorbeeld de verkeerstoren. Met als doel de kustwacht zo snel mogelijk op de plaats van bestemming te krijgen (meestal de Noordzee). En tegelijk te zorgen voor een oplossing die veilig is voor zowel de kustwacht als het overige startende en landende verkeer.

Schiphol-Oost is de standplaats van de kustwacht en deze vluchten maken daarom gebruik van de Schiphol-Oostbaan om zo snel als mogelijk te kunnen vertrekken. Om vanaf de Schiphol-Oostbaan  bij wind uit het het zuiden direct naar de kust en Noordzee te komen  buigt het kustwachtvliegtuig daarom meestal direct rechtsaf na de start en kan dan over  Hoofddorp vliegen. Hiermee wordt gegarandeerd dat het kustwachtvliegtuig en het overige verkeer dat gebruik maakt van de andere start- en landingsbanen op voldoende veilige afstand (separatie) van elkaar blijven.