BAS
16-09-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

19 september t/m 2 oktober 2022 | Week 38+39

Verwachting

In de weken van 19 september – 2 oktober 2022 verwachten we gemiddeld 1.270 vluchten per dag op Schiphol. Richting half oktober verwachten we een vergelijkbaar aantal.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:20 uur
  • Landen: 13:20 – 14:00 uur
  • Starten: 14:00 – 15:00 uur
  • Landen: 15:00 – 16:00 uur
  • Starten: 16:00 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Op woensdag 21 september vinden er schakel- en meetwerkzaamheden in het baanstation van de Kaagbaan plaats. Hiervoor moet de baanverlichting deels branden en daardoor kan de Kaagbaan niet gebruikt worden voor vliegverkeer. De werkzaamheden vinden van 07:00 tot 17:00 uur plaats, de Kaagbaan is hierdoor tussen 11:00 en 17:00 uur niet beschikbaar voor starten en landen. Dit betekent dat het vliegverkeer meer gebruik maakt van de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan.

De Zwanenburgbaan is van 26 september tot en met 2 oktober in onderhoud. Het vliegverkeer zal in deze onderhoudsperiode meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan en de Schiphol-Oostbaan. Ook zal een klein deel van de vluchten worden verplaatst naar de Kaagbaan. In piekmomenten kunnen bij zuidenwind mogelijk de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan vaker in gebruik zijn als tweede landingsbaan. Ook kan bij noordenwind de Buitenveldertbaan vaker als tweede startbaan worden ingezet.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft als gevolg van COVID een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

Terugblik afgelopen weken

29 augustus t/m 11 september 2022 | Week 35+36

Baangebruik

In week 35 en 36 waren er gemiddeld 1.260 vluchten per dag (gemiddelde prognose 1.275). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 32 en 33) is het aantal vluchten ongeveer gelijk gebleven. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 86%.

Kaagbaan32,6%
Buitenveldertbaan0,2%
Polderbaan33,1%
Schiphol-Oostbaan1,5%
Zwanenburgbaan15,8%
Aalsmeerbaan16,8%

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 33% en 33% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 16% en 17% van de vluchten.

De Buitenvelderbaan is voor enkele vluchten gebruikt. Deze baan is op 4 september eind van de middag kort ingezet als landingsbaan vanwege weersomstandigheden (draaiende wind van zuidwest naar noordwest). Van 5 tot en met 13 september was de Buitenveldertbaan niet beschikbaar vanwege regulier onderhoud.

De Schiphol-Oostbaan is voor 1,5% van de vluchten gebruikt. Deze baan is op vijf dagen (5 tot en met 9 september) tijdens piekmomenten ingezet voor landingen vanwege een combinatie van de weersomstandigheden (o.a. buien), het verkeersaanbod en het niet beschikbaar zijn van de Buitenveldertbaan door onderhoud.

De Zwanenburgbaan is gedurende een aantal nachten ingezet als start- en landingsbaan vanwege werkzaamheden op de Polderbaan en Kaagbaan.

Aantal melders

In week 35 zijn er door 1585 melders meldingen ingediend, dit is circa 6% minder dan de week ervoor. In week 36 zijn er door 1884 melders meldingen ingediend, dit is circa 19% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom vloog op 5 september tussen 21:30 en 22:30 uur landend vliegverkeer boven delen van Amsterdam?

Piloten willen zoveel als mogelijk regen- en onweersbuien ontwijken voor een veilige vluchtuitvoering. Daarom zullen luchtverkeersleiders, wanneer mogelijk, het vliegverkeer zoveel mogelijk om dergelijke buien heen leiden. Als er sprake is van buien in het naderingsgebied voor een landingsbaan kan Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vanwege de veiligheid (tijdelijk) een andere landingsbaan inzetten. Bij vertrekkend verkeer kan de verkeersleider een vliegtuig eerder van de vertrekroute sturen als er een bui op deze route ligt.

Op maandag 5 september tussen 21:30 tot circa 22:30 uur was er sprake van zware regen- en onweersbuien die over en langs luchthaven Schiphol zijn getrokken.  Daarom was er sprake van wisselend baangebruik en werd onder meer de Schiphol-Oostbaan (22) ingezet voor landend vliegverkeer. De eindnadering richting de Schiphol-Oostbaan (22, in zuidwestelijke richting) loopt onder meer over delen van Amsterdam. Deze baan wordt alleen ingezet voor de afhandeling van passagiers- of vrachtvluchten als er geen andere landingsbanen kunnen worden ingezet. In dit geval konden de andere landingsbanen niet ingezet worden vanwege de overtrekkende buien. Ook was de Buitenveldertbaan niet beschikbaar als landingsbaan vanwege onderhoudswerkzaamheden.