BAS
16-06-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

19 juni t/m 2 juli 2023 | Week 25+26

Verwachting

In de weken van 19 juni – 2 juli 2023 verwachten we gemiddeld 1330 vluchten per dag op Schiphol. Richting eind juli zien we een toename tot gemiddeld 1335 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate. Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet. Door het verdere herstel van het vliegverkeer op Schiphol komt dit zogenaamde “2+2 baangebruik” sinds het begin van dit zomerseizoen in toenemende mate voor.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Tijdens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan heeft LVNL het Instrument Landing Systeem (ILS 36C) voor landend verkeer vanuit het zuiden grotendeels vervangen. Daarom kan er tot eind juni bij beperkt zicht niet vanuit het zuiden op de Zwanenburgbaan worden geland. Mocht de Kaagbaan niet ingezet kunnen worden in deze periode, dan wordt bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan ingezet voor landend vliegverkeer. De Zwanenburgbaan kan wel gewoon worden gebruikt voor starten richting het zuiden en noorden, en voor landen vanuit noordelijke richting.

Van 12 tot en met 23 juni vindt er een grote militaire oefening plaats in het Noord-Europese luchtruim. Deze oefening kan ook invloed hebben op de afhandeling van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Naar verwachting kunnen de pieken, en daarmee het baangebruik, in de avond verschuiven gedurende deze periode.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon gedurende de laatste periode van 2022 op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Daardoor is tot half augustus het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Terugblik afgelopen weken

29 mei t/m 11 juni 2023 | Week 22+23

Baangebruik

In weken 22 en 23 waren er gemiddeld 1289 vluchten per dag (prognose 1313). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 21 en 22) is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 90%.

Kaagbaan33,3%
Buitenveldertbaan4,6%
Polderbaan31,7%
Schiphol-Oostbaan0%
Zwanenburgbaan17,6%
Aalsmeerbaan12,8%

Meer dan de helft van de vluchten is geland op of gestart vanaf de Polderbaan en Kaagbaan, respectievelijk 32% en 33% van het vliegverkeer. Er was sprake van overwegend noordelijk baangebruik als gevolg van aanhoudend wind uit noordelijke richting.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk richting het noorden ingezet als tweede startbaan tijdens startpieken. Deze baan is ook tijdens acht nachten ingezet voor landend verkeer vanuit het zuiden vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan. De Zwanenburgbaan is gebruikt voor 18% van de vluchten.

De Aalsmeerbaan is – na het afronden van het jaarlijkse onderhoud – vanaf 31 mei overdag voornamelijk gebruikt als tweede landingsbaan tijdens landingspieken. In de avond en nacht van 9 op 10 juni is de baan ingezet als enige landingsbaan vanwege de grote brand in Ter Aar. Door de rookontwikkeling kon de Kaagbaan tijdelijk niet als landingsbaan worden gebruikt. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 13% van de vluchten.

De Buitenvelderbaan is voor 5% van de vluchten gebruikt. De baan is van 29 t/m 31 mei ingezet als tweede landingsbaan tijdens landingspieken vanwege het niet beschikbaar zijn van de Aalsmeerbaan door onderhoud. Daarnaast is de Buitenveldertbaan op 7 dagen (1,2 en 5 t/m 8 juni) ingezet als tweede startbaan tijdens pieken vanwege werkzaamheden op andere banen en op 11 juni in de middag tijdelijk als enige startbaan vanwege de windcondities.

De Schiphol-Oostbaan is deze periode niet ingezet voor de afhandeling van het handelsverkeer (passagiers- en vrachtvluchten).

Aantal melders

In week 22 zijn er door 1350 melders meldingen ingediend, dit is circa 7,5% minder dan de week ervoor.

In week 23 zijn er door 1854 melders meldingen ingediend, dit is circa 37,3% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom werd in de nacht van 9 op 10 juni tijdelijk de Aalsmeerbaan(36R) ingezet voor landend vliegverkeer?

In verband met een grote brand in Ter Aar op vrijdagavond 9 juni vanaf 21:30 uur was er sprake van grote zwarte rookwolken in het luchtruim boven Ter Aar verspreidend in westelijke richting door de wind. Hierdoor liepen de zichtcondities terug in het naderingsgebied van de Kaagbaan(06) en de Zwanenburgbaan(36C). Daarnaast kan het vliegen door grote zwarte rookwolken leiden tot een potentieel onveilige situatie.

Voor een veilige afhandeling van het landende vliegverkeer is door Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) besloten om op vrijdagavond vanaf circa 22:15 uur het vliegverkeer in plaats van de Kaagbaan(06) of de Zwanenburgbaan(36C) te laten landen op de Aalsmeerbaan(36R). Het inzetten van deze landingsbaan duurde tot ongeveer 01:45 uur (10 juni). Het vliegverkeer op de eindnadering richting de Aalsmeerbaan(36R) ondervond geen hinder van deze rookontwikkeling, aangezien deze eindnadering ten oosten van Ter Aar ligt.

Updates over aangepast baangebruik met een verklaring kunt u lezen op https://bezoekbas.nl/actuele-informatie/ onder “Verwacht baangebruik”.