BAS
14-10-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

17 oktober t/m 30 oktober 2022 | Week 42 + 43

Verwachting

In de weken van 17 – 30 oktober 2022 verwachten we gemiddeld 1.195 vluchten per dag op Schiphol. Richting begin november verwachten een lichte daling tot gemiddeld 1188 vluchten per dag over de komende weken.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:20 uur
  • Landen: 13:20 – 14:00 uur
  • Starten: 14:00 – 15:00 uur
  • Landen: 15:00 – 16:00 uur
  • Starten: 16:00 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur

Wat zijn piekmomenten?

Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding, gebaseerd op uitgedeelde ‘slots’ – oftewel start- en landingsrechten – op Schiphol aan luchtvaartmaatschappijen, om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Bijzonderheden

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft als gevolg van COVID een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

Terugblik afgelopen weken

26 september 2022 t/m 9 oktober 2022 | Week 39 + 40

Baangebruik

In week 39 en 40 waren er gemiddeld 1.209 vluchten per dag (gemiddelde prognose 1.225). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 38 en 39) is het aantal vluchten licht gedaald. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 82%.

Kaagbaan35,2%
Buitenveldertbaan10,8%
Polderbaan33,7%
Schiphol-Oostbaan0,3%
Zwanenburgbaan6,7%
Aalsmeerbaan13,3%

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 34% en 35% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 7% en 13% van de vluchten. De Zwanenburgbaan was van 26 september tot en met 2 oktober 2022 (week 39) niet beschikbaar vanwege onderhoudswerkzaamheden.

De Buitenvelderbaan is voor 11% van de vluchten gebruikt, voornamelijk voor landend vliegverkeer gedurende het onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Tijdens een aantal dagen en nachten is de Buitenveldertbaan ook als hoofdbaan voor landend verkeer gebruikt vanwege de weersomstandigheden, waardoor meer preferente banen niet ingezet konden worden.

De Schiphol-Oostbaan is op 26 september tijdens piekmomenten ingezet als tweede landingsbaan. De reden hiervoor was een combinatie van het onderhoud aan de Zwanenburgbaan, het verkeersaanbod en de weersomstandigheden – slecht zicht – waardoor de inzet van een meer preferente landingsbaan niet mogelijk was.

De Zwanenburgbaan is gedurende twee nachten ingezet als start- en landingsbaan vanwege werkzaamheden op de Polderbaan en Kaagbaan.

Aantal melders

In week 39 zijn er door 1214 melders meldingen ingediend, dit is circa 2% minder dan de week ervoor.

In week 40 zijn er door 827 melders meldingen ingediend, dit is circa 32% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

“Waarom wordt de laatste weken de Aalsmeerbaan (18L) vaak na 22:00 uur ingezet voor startend vliegverkeer?”

“De laatste startpiek in de avond loopt momenteel vaker door tot na 22:00 uur dan voorheen. In het geval dat er sprake is van wind uit zuidelijke richtingen, kan daardoor de Aalsmeerbaan (18L) na 22:00 uur worden ingezet als tweede startbaan. De Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan worden in principe ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens piekmomenten naast de voorkeursbanen – de Polderbaan en Kaagbaan.

Het is niet ongebruikelijk dat de start- en landingspieken anders verlopen gedurende een dag dan de gepubliceerde richttijden voor deze pieken. Deze richttijden zijn gebaseerd op de schematijden van de vluchten van en naar Schiphol. Er zijn verschillende oorzaken voor deze verschuiving van pieken. Vluchten kunnen op andere momenten aankomen en vertrekken dan gepland, bijvoorbeeld door vertragingen op Schiphol of op de luchthaven van herkomst of bestemming. Ook kan het voorkomen dat door weersomstandigheden er minder vliegtuigen per uur kunnen starten of landen, bijvoorbeeld bij slecht zicht of harde wind. Daarnaast komt het op Schiphol momenteel vaker voor dat luchtvaartmaatschappijen op passagiers wachten.

In de avond is waarneembaar dat de laatste startpiek sinds 1 mei 2022 geregeld duurt tot na 22:00 uur. Deze startpiek loopt gemiddeld door tot ongeveer 22:15 uur. Tot hoe laat de piek precies duurt  is afhankelijk van het verkeersaanbod en de weersomstandigheden en kan dus per dag verschillen.”