BAS
14-07-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

17 t/m 30 juli 2023 | Weken 27 + 28

Verwachting

In de weken van 17 – 30 juli 2023 verwachten we gemiddeld 1360 vluchten per dag op Schiphol. Tot eind augustus zien we een vergelijkbaar beeld met gemiddeld 1360 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.
 • Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet. Door het verdere herstel van het vliegverkeer op Schiphol komt dit zogenaamde “2+2 baangebruik” sinds het begin van dit zomerseizoen in toenemende mate voor.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Van maandag 17 juli 07:00 uur tot en met woensdag 19 juli 07:00 uur werken we op de taxibaan direct naast de Zwanenburgbaan. Hierdoor kunnen vliegtuigen niet vanuit het noorden landen op de Zwanenburgbaan. Op deze dagen zetten we, afhankelijk van zicht-, wind- en weersomstandigheden, mogelijk de Buitenveldertbaan of de Schiphol-Oostbaan in als tweede landingsbaan tijdens piekmomenten.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon gedurende de laatste periode van 2022 op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Daardoor is tot half augustus het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden.

Terugblik afgelopen weken

26 juni t/m 9 juli 2023 | Weken 26 + 27

Baangebruik

In weken 26 en 27 waren er gemiddeld 1291 vluchten per dag (prognose 1340). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 25 en 26) is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 89%.

Kaagbaan30%
Buitenveldertbaan4%
Polderbaan32%
Schiphol-Oostbaan5%
Zwanenburgbaan14%
Aalsmeerbaan15%

Meer dan de helft van de vluchten is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan, respectievelijk 30% en 32% van het vliegverkeer. Er was sprake van overwegend zuidelijk baangebruik.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. Deze baan is tijdens drie nachten ingezet vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan en Polderbaan. De Zwanenburgbaan is gebruikt voor 14% van de vluchten.

De Aalsmeerbaan is voornamelijk gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 15% van de vluchten.

De Buitenvelderbaan is voor 4% van de vluchten gebruikt. De baan is op momenten gedurende 5 dagen als landingsbaan ingezet vanwege de weersomstandigheden (windcondities). Vanaf 3 juli was de Buitenveldertbaan niet beschikbaar vanwege onderhoud.

De Schiphol-Oostbaan is op drie dagen (3, 5 en 9 juli) ingezet als landingsbaan voor 5% van de vluchten. Dit vanwege een combinatie van de weersomstandigheden (stormachtige zuidwesten- /westenwind en buien) en het niet beschikbaar zijn van de Buitenveldertbaan.

Aantal melders

In week 26 zijn er door 1383 melders meldingen ingediend, dit is circa 26,2% minder dan de week ervoor.

In week 27 zijn er door 1547 melders meldingen ingediend, dit is circa 11,9% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom was er op woensdagochtend 5 juli sprake van meerdere doorstarts?

Bovengemiddeld aantal doorstarts op 5 juli

In totaal hebben 19 vliegtuigen deze dag een doorstart gemaakt op Schiphol. Vanwege een harde tot stormachtige wind uit voornamelijk zuidwestelijke tot westelijke richtingen als gevolg van de storm “Polly” en regulier onderhoud aan de Buitenveldertbaan(09/27) is de landingscapaciteit op deze dag door restricties beperkt en zijn veel vluchten geannuleerd en vertraagd. In eerste instantie kon er worden geland op de Polderbaan (18R). Toen op deze landingsbaan meerdere vliegtuigen een doorstart moesten maken vanwege  valwind (‘windshear’) meldingen en onstabiel vlieggedrag tijdens de eindnadering[1]  is besloten te gaan landen op de Schiphol-Oostbaan(22, in zuidwestelijke richting) en de Kaagbaan(24, ook in zuidwestelijke richting). Deze landingsbanen lagen daarna ook gunstiger in de onstuimige wind. Ook op deze landingsbanen hebben meerdere vliegtuigen een doorstart gemaakt als gevolg van de windcondities. Er zijn meerdere vluchten uitgeweken naar andere luchthavens (o.a. Maastricht Aachen Airport) vanwege het weer. In de loop van de ochtend werd de weersituatie snel beter.

Wat is een doorstart en wanneer wordt deze procedure uitgevoerd?

Een doorstart, ook wel go-around of missed approach genoemd, is het afbreken van het laatste stuk van de nadering, de eindnadering, recht naar de landingsbaan. In plaats van te landen, klimt het vliegtuig opnieuw naar een beperkte hoogte om vervolgens opnieuw een nadering uit te voeren.

Een doorstart is een standaardprocedure voor zowel piloten als verkeersleiders. Een doorstart kan , afhankelijk van de situatie, op initiatief van zowel de piloot als de verkeersleider worden gemaakt. In de meeste gevallen is de reden om een doorstart te maken het niet stabiel genoeg vliegen van de eindnadering. Dat kan te maken hebben met weersomstandigheden, zoals een sterk variërende wind in hoogte, snelheid en richting dichtbij de landingsbaan.

Op Schiphol zijn er 350 tot 400 doorstarts op jaarbasis, dus gemiddeld één a twee per dag.

Meer informatie over de doorstart procedure vind je op https://www.lvnl.nl/veiligheid/voorvaltypen/doorstart

Figuur: radartracks van de “missed approaches” op 5 juli 2023


[1] het laatste stuk van de nadering dat recht naar de landingsbaan en met constante daalhoek wordt gevlogen