BAS
14-06-2024 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

17 t/m 30 juni 2024 | Week 25 + 26

Verwachting

In de weken van 17 – 30 juni 2024 verwachten we gemiddeld 1375 vluchten per dag op Schiphol. Tot half juli zien we een vergelijkbaar beeld met gemiddeld 1375 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Starten: 07:00 – 07:40 uur
 • Landen: 07:40 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:20 uur
 • Starten: 16:20 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur

Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Van 25 april tot 1 juli is landen op de Kaagbaan niet mogelijk bij verminderd zicht in verband met werkzaamheden aan rijbanen naast de Kaagbaan voor het project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (VDR). Overdag wordt bij verminderd zicht en noordenwind de Aalsmeerbaan ingezet voor landend verkeer. ’s Nachts wordt in deze situatie de Zwanenburgbaan ingezet.

Tussen maandag 17 en zondag 30 juni voeren we een onderhoudsbeurt uit aan de Zwanenburgbaan. Startend verkeer zal meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan en de Kaagbaan. Landend verkeer maakt meer gebruik van de Buitenveldertbaan, Schiphol-Oostbaan en de Kaagbaan. Tijdens deze onderhoudsbeurt wordt ook gestart met werkzaamheden aan het ILS-systeem van de Zwanenburgbaan.

Na het onderhoud aan de Zwanenburgbaan wordt verder gewerkt aan het ILS-systeem van de Zwanenburgbaan. Zonder een werkend ILS is het in verband met internationale veiligheidseisen gedurende de gehele onderhoudsperiode niet mogelijk parallel te landen op de Polderbaan en Zwanenburgbaan, dus ook niet bij goed weer. Dit betekent dus dat als de Polderbaan (preferente baan) in gebruik is voor landend verkeer, bij een landingspiek de Zwanenburgbaan niet kan worden ingezet. In dat geval landen er meer vliegtuigen op de Buitenveldertbaan (27) en de Schiphol-Oostbaan (22). In de periode tussen eind juni en medio september is de Zwanenburgbaan wel beschikbaar als startbaan in noordelijke richting (36C). Op die momenten zal er niet aan het ILS gewerkt worden. Kijk voor meer informatie op www.lvnl.nl/werkzaamheden.

Terugblik afgelopen weken

27 mei t/m 9 juni 2024 | Week 22 + 23

Baangebruik

In week 22 en week 23 waren er gemiddeld 1366 vluchten per dag (prognose 1370). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 21 en 22) is het aantal vluchten toegenomen.

Kaagbaan33,4%
Buitenveldertbaan15,2%
Polderbaan28,7%
Schiphol-Oostbaan0,9%
Zwanenburgbaan14,5%
Aalsmeerbaan7,3%

Het meeste vliegverkeer heeft gebruik gemaakt van de Kaagbaan en Polderbaan: respectievelijk 33% en 29% van alle (commerciële) vluchten. Deze twee banen zijn zoveel mogelijk ingezet zodat door gebruik van deze banen, relatief gezien, het minste aantal omwonenden overlast ervaart van vliegtuigen. De Polderbaan was vanaf 27 mei 23:00 uur ruim een dag niet beschikbaar vanwege werkzaamheden.

De Aalsmeerbaan was van 3 tot 9 juni niet beschikbaar vanwege onderhoud. De baan is buiten deze periode gebruikt door 7% van alle vluchten, voornamelijk als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken overdag, afhankelijk van de windrichting op dat moment. Ook is deze baan op momenten kort gebruikt als hoofdbaan omdat de Kaagbaan niet inzetbaar was vanwege weersomstandigheden, werkzaamheden of een baaninspectie.

De Zwanenburgbaan is gebruikt door 14% van alle vluchten, voornamelijk als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken overdag, afhankelijk van de windrichting op dat moment. Deze baan is tijdens meerdere nachten ingezet als start- of landingsbaan (afhankelijk van de windrichting) op momenten dat de Kaagbaan of Polderbaan door werkzaamheden niet beschikbaar waren.

De Buitenveldertbaan is gebruikt door 15% van alle vluchten. Deze baan is voornamelijk voor landend verkeer, maar ook op momenten voor startend verkeer ingezet. Dit vanwege een combinatie van weersomstandigheden en het niet beschikbaar zijn van andere banen door onderhoud (zoals de Aalsmeerbaan van 3 tot 9 juni), waardoor op momenten de inzet van meer preferente banen niet mogelijk was. Tijdens twee nachten is deze baan kort ingezet als landingsbaan vanwege weersomstandigheden en de afhandeling van een medische noodsituatie aan boord van een vlucht.

De Schiphol-Oostbaan is gebruikt door 1% van alle (commerciële) vluchten. Deze baan is op drie dagen ingezet als landingsbaan voor dit verkeer vanwege een combinatie van weersomstandigheden en het niet beschikbaar zijn van andere landingsbanen door werkzaamheden.

Aantal melders

In week 22 zijn er door 1535 melders meldingen ingediend, dit is circa 18,5% minder dan de week ervoor.

In week 23 zijn er door 1465 melders meldingen ingediend, dit is circa 4,6% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Vragen over werkzaamheden landingssysteem Zwanenburgbaan

De afgelopen week ontving BAS vragen over de werkzaamheden van Luchtverkeersleiding Nederland aan het landingssysteem van de Zwanenburgbaan. Bijvoorbeeld waarom de werkzaamheden nu nodig zijn, hoe de planning hiervan tot stand is gekomen en welke gemeentes meer vliegverkeer over hun omgeving zullen krijgen. Op al deze vragen geeft LVNL antwoord in een Q&A die te vinden is op lvnl.nl/werkzaamheden, zie: Zwanenburgbaan tussen juni en september beperkt inzetbaar (lvnl.nl)