BAS
11-11-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

14 t/m 27 november 2022 | Week 46+47

Verwachting

In de weken van 14 november tot 27 november 2022 verwachten we gemiddeld 1.008 vluchten per dag op Schiphol. Tot begin december zien we een vergelijkbaar beeld.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:00 uur
  • Landen: 13:00 – 13:40 uur
  • Starten: 14:20 – 15:20 uur
  • Landen: 15:20 – 16:00 uur
  • Starten: 16:40 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur

Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Schiphol-Oostbaan is van maandag 14 tot en met vrijdag 18 november, op maandag 21 november en dinsdag 22 november niet beschikbaar vanwege onderhoud. Dit heeft weinig gevolgen voor het grote vliegverkeer, want we gebruiken deze baan doorgaans voor de kleine, zakelijke en privévliegtuigen. Tijdens het onderhoud zal het klein-zakelijke verkeer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of een van de andere start- en landingsbanen.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft als gevolg van COVID een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

Terugblik afgelopen week

24 oktober t/m 6 november 2022 | Week 43+44

Baangebruik

In week 43 en 44 waren er gemiddeld 1.100 vluchten per dag (gemiddelde prognose 1.115). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 42 en 43) is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 73%.

Kaagbaan21,4%
Buitenveldertbaan1,8%
Polderbaan34,2%
Schiphol-Oostbaan0,5%
Zwanenburgbaan18,4%
Aalsmeerbaan23,7%

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 34% en 21% van het vliegverkeer. De Kaagbaan was vanaf maandag 31 oktober vijf dagen niet beschikbaar vanwege jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden en kon dus gedurende deze periode niet worden gebruikt.

De Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Door het onderhoud aan de Kaagbaan is de Aalsmeerbaan overdag vaker ingezet en de Zwanenburgbaan in de nacht. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 24% en 18% van de vluchten.

De Buitenvelderbaan is voor 2% van de vluchten gebruikt, voornamelijk op momenten als landingsbaan gedurende vier dagen als gevolg van de weersomstandigheden.

De Schiphol-Oostbaan is op twee dagen tijdens piekmomenten ingezet als tweede landingsbaan en hierop is 0,5% van het verkeer geland. De reden hiervoor was een combinatie de weersomstandigheden – slecht zicht, buien en/of krachtige windstoten – en het verkeersaanbod, waardoor de inzet van een meer preferente landingsbaan niet mogelijk was.

Aantal melders

In week 43 zijn er door 741 melders meldingen ingediend, dit is circa 4% meer dan de week ervoor.

In week 44 zijn er door 650 melders meldingen ingediend, dit is circa 12% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom is de Zwanenburgbaan (18C) de afgelopen week veelvuldig ingezet voor startend vliegverkeer (richting het zuiden)?

Vanwege baanonderhoud aan de Kaagbaan was de Kaagbaan van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november en op maandag 7 en dinsdag 8 november niet beschikbaar voor het afhandelen van het vliegverkeer. Daarnaast was sprake van periodes met wind uit voornamelijk zuidelijke richtingen en/of verminderde zichtcondities. Door deze combinatie van factoren werd onder meer de Zwanenburgbaan (18C) vaker ingezet voor startend vliegverkeer.