BAS
11-08-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende week

14 t/m 27 augustus 2023 | Weken 33 + 34

Verwachting

In de weken van 14 – 27 augustus 2023 verwachten we gemiddeld 1350 vluchten per dag op Schiphol. Tot half september zien we een lichte toename met gemiddeld 1365 vluchten per dag.

Piekmomenten

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Landen: 07:00 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:00 uur
  • Landen: 13:00 – 14:00 uur
  • Starten: 14:00 – 15:00 uur
  • Landen: 15:00 – 16:00 uur
  • Starten: 16:00 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:10 uur

Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet. Door het verdere herstel van het vliegverkeer op Schiphol komt dit zogenaamde “2+2 baangebruik” sinds het begin van dit zomerseizoen in toenemende mate voor.

Bijzonderheden

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon gedurende de laatste periode van 2022 op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Daardoor is deze zomerperiode het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden.

Terugblik afgelopen week

24 juli t/m 6 augustus 2023 | Weken 30 en 31

Baangebruik

In weken 30 en 31 waren er gemiddeld 1342 vluchten per dag (prognose 1355). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 29 en 30) is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 94%.

Kaagbaan31%
Buitenveldertbaan9%
Polderbaan32%
Schiphol-Oostbaan1%
Zwanenburgbaan10%
Aalsmeerbaan17%

Meer dan de helft van de vluchten is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan, respectievelijk 31% en 32% van het vliegverkeer. Er was sprake van overwegend zuidelijk baangebruik.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. Deze baan is tijdens meerdere nachten ingezet vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan en Polderbaan. De Zwanenburgbaan is gebruikt voor 10% van de vluchten.

De Aalsmeerbaan is voornamelijk gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 17% van de vluchten.

De Buitenvelderbaan is voor 9% van de vluchten gebruikt. De baan is op meerdere dagen op momenten ingezet als landingsbaan vanwege de weersomstandigheden (windcondities en buien).

De Schiphol-Oostbaan is op meerdere dagen ingezet als tweede landingsbaan tijdens pieken, in totaal voor 2% van de vluchten. Dit vanwege een combinatie van de weersomstandigheden (wind- en zichtcondities) en het verkeersaanbod, waardoor andere landingsbanen niet ingezet konden worden.

Aantal melders

In week 30 zijn er door 1256 melders meldingen ingediend, dit is circa 8% minder dan de week ervoor.

In week 31 zijn er door 1404 melders meldingen ingediend, dit is circa 11.8% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom wordt er rubber verwijderd op de landingsbanen?

Een landingsbaan is opgedeeld in verschillende delen. Het gedeelte aan het begin, waar toestellen daadwerkelijk landen en als eerste in contact zullen komen met de baan, heet de ‘Touch Down Zone’ (TDZ). Deze zone wordt op de baan aangeduid met wit gekleurde markeringen die om de 150 meter geplaatst zijn. De totale lengte van een TDZ, op bijv. de Polderbaan (18R), is 900 meter lang.

Toestellen landen vaak op dezelfde plek op de baan, dit wordt in luchtvaarttermen de ‘aiming point’ genoemd. De aiming point is een blokmarkering op de baan waar de piloten naartoe sturen om te landen.

Toestellen landen ongeveer met een snelheid 250 km/u, de snelheid van de banden is net voordat ze de baan raken 0 km/u. Zodra de banden de baan raken hebben ze tijd nodig om op de snelheid van het toestel te komen, in dit proces ontstaat veel wrijving tussen de banden en de baan. Dit kan je vergelijken met het blokkeren van een band na hard remmen met de auto.

Deze wrijving zorgt ervoor dat er bij iedere landing rubber van de banden in de TDZ achterblijft. Deze opeenhoping van rubber in de TDZ kan er voor zorgen dat dit gedeelte van de landingsbaan erg glad wordt, zeker in combinatie met regen. Dit speelt vooral op de vaker in gebruik zijnde (preferente) Kaagbaan en Polderbaan. Uit voorzorg wordt dit rubber ongeveer om de acht weken in de nacht (tussen 23:00 en 06:00) verwijderd, waardoor er tijdelijk een minder preferente start- of landingsbaan ingezet kan worden.