BAS
11-03-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 28 februari t/m 06 maart 2022 | Week 9

Baangebruik

In week 9 (28 februari – 6 maart 2022) waren er gemiddeld 941 vluchten per dag (prognose 967). Ten opzichte van week 8 is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 74%.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 29,41%
Polderbaan 29,19%
Aalsmeerbaan 20,91%
Zwanenburgbaan 19,24%
Buitenveldertbaan 1,24
   

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland op de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 29% van de starts en landingen. De Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 21% en 19% van de vluchten. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 1% .

Op 28 februari is de Aalsmeerbaan (18L) in de avond als startbaan gebruikt wegens werkzaamheden aan de Kaagbaan.

Op 1 maart is de Zwanenburgbaan (18C) en tijdens de landingspiek is de Buitenveldertbaan (27) ingezet voor landend verkeer, omdat de Polderbaan buiten gebruik was wegens een uitgebreide test met de verlichting van de landingsbaan.

Op 28 februari en 3 maart is in de avond wegens personele bezetting bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) als gevolg van COVID de Zwanenburgbaan (18C) kort gebruikt als primaire landingsbaan. Op 5, 6 en 7 maart februari is om diezelfde reden in de avond de Zwanenburgbaan (36C) kort gebruikt als primaire startbaan.

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 7 piekmomenten per dag.

 • 7 keer is er in de ochtend een landingspiek (tussen 06:55 en 09:25 uur) die gevolgd werden door een startpiek (tussen 09:20 en 11:10 uur).
 • Op 5 dagen aan het einde van de ochtend een landingspiek (tussen 10:35 en 11:40 uur) gevolgd door een startpiek op 7 dagen (tussen 11:10 en 13:25 uur)
 • Aan het begin van de middag een landingspiek op 7 dagen (tussen 12:50 en 13:45 uur)
 • In de middag een startpiek op 5 dagen (tussen 14:15 en 15:35 uur)
 • In de namiddag een landingspiek op 7 dagen (tussen 14:35 en 16:00 uur) gevolgd door een startpiek op 6 dagen (tussen 16:35 en 17:20 uur).
 • 7 keer is er in de avond een landingspiek (tussen 18:25 en 20:00 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:20 en 21:55 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 567 melders meldingen ingediend, dit is circa 8% minder dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Is het wettelijk toegestaan dat startend vliegverkeer overdag onder 3000 voet hoogte de luchtverkeersweg verlaat?

Antwoord van BAS

In de Wet luchtvaart zijn de luchtverkeerwegen vastgelegd. Deze zijn vastgesteld door de overheid. In het hart van iedere luchtverkeerweg ligt een Standard Instrument Departure route, aangeduid met SID. Aan weerszijde daarvan bevindt zich een beperkte strook lucht. Het geheel vormt de luchtverkeerweg.

Overdag (van 06:00 tot 23:00 uur) mag 3% van het startende vliegverkeer vanaf Schiphol onder 3000 voet (ruim 900 meter hoogte) de luchtverkeersweg verlaten. Uitzondering op deze 3% regel zijn vertrekkende vliegtuigen, die vanwege heersende weersomstandigheden aanvullende koersinstructies krijgen en om deze veiligheidsredenen eerder de luchtverkeersweg verlaten. Heersende weersomstandigheden zijn bijvoorbeeld (onweers-)buien in de omgeving van luchthaven Schiphol.

 

Voor nadere informatie kunt u het Luchthavenverkeersbesluit Schiphol (artikel 3.1.3) raadplegen (zie onderstaande link):

 

wetten.nl – Regeling – Luchthavenverkeerbesluit Schiphol – BWBR0014330 (overheid.nl)

 

Aankomende week | 14 maart t/m 20 maart 2022

 

 

Vooruitblik week 11

In de week van 14 – 20 maart 2022 verwachten we gemiddeld 985 vluchten per dag op Schiphol. Richting april stijgt dit aantal naar verwachting tot gemiddeld 1050 vluchten per dag.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:20 – 09:00 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 12:40 uur
 • Landen: 12:40 -13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 21:40 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kampt met een toenemend aantal ziekmeldingen en quarantainegevallen door COVID. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.