BAS
10-02-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

13 t/m 26 februari 2023 | Week 7 en 8

Verwachting

In de weken van 13 – 26 februari 2023 verwachten we gemiddeld 1055 vluchten per dag op Schiphol. De komende weken verwachten wij een vergelijkbaar beeld.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 13:40 uur
 • Starten: 14:20 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:00 uur
 • Starten: 16:40 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:00 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Zwanenburgbaan is van 2 januari tot medio april in groot onderhoud. Hierdoor is de start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij noordenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan. Het vliegverkeer dat normaal zou landen op de Zwanenburgbaan zal in deze periode bij zuidenwind meer gebruik maken van de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan. Een klein deel van de vluchten zal gebruik maken van de Kaagbaan. Mocht tijdens de onderhoudsperiode de Kaagbaan in de nacht niet beschikbaar zijn dan is een ontheffing aangevraagd om gebruik te mogen maken van de Aalsmeerbaan.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon de afgelopen periode op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Voor de periode van 16 januari tot en met 23 april 2023 is daardoor, met op verzoek ingeleverde vrije dagen, het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Terugblik afgelopen weken

23 januari t/m 5 februari 2023 | Week 4+5

Baangebruik

In de weken 4 en 5 waren er gemiddeld 950 vluchten per dag (gemiddelde prognose 960). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 3 en 4) is het aantal vluchten iets afgenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 79%.

Kaagbaan40,4%
Buitenveldertbaan19.8%
Polderbaan30,7%
Schiphol-Oostbaan1,7%
Zwanenburgbaan0%
Aalsmeerbaan7,4%

Meer dan de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 31% en 40% van het vliegverkeer.

Aan de Zwanenburgbaan vindt vanaf 2 januari groot onderhoud plaats en is daarom niet in gebruik geweest. De Aalsmeerbaan is overdag gebruikt als tweede baan tijdens piekperiodes of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze baan is gebruikt voor 7% van de vluchten. De Aalsmeerbaan is tijdens één nacht – van 23 op 24 januari – ingezet als landingsbaan als gevolg van een combinatie van het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan, metingen en onderhoud aan de baanverlichting van de  Kaagbaan en de wind.

De Buitenvelderbaan is voor 20% van de vluchten gebruikt, zowel voor startend als landend verkeer. Deze baan is vaker ingezet als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan. Dit in combinatie met bepaalde weersomstandigheden – zoals westen- of oostenwind of slecht zicht. Hierdoor is de Buitenveldertbaan gedurende vijf nachten ingezet als landingsbaan.

De Schiphol-Oostbaan – gebruikt voor 2% van de vluchten – is op meerdere dagen ingezet als tweede of hoofdlandingsbaan vanwege het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan en de weersomstandigheden.

Aantal melders

In week 4 zijn er door 562 melders meldingen ingediend, dit is circa 15,4% minder dan de week ervoor.

In week 5 zijn er door 714 melders meldingen ingediend, dit is circa 27,1% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom worden er regelmatig verlichtingswerkzaamheden aan de start- en landingsbanen uitgevoerd? En waarom gebeurt dit ’s nachts en niet overdag?

Een goed werkende baanverlichting is noodzakelijk voor het veilig kunnen inzetten van de start- en landingsbanen op Schiphol en de afhandeling van het vliegverkeer. Dat geldt vooral in het donker of bij dichte mist. Internationale veiligheidseisen schrijven voor dat de baanverlichting op luchthavens elke twee weken wordt gemeten en daarbij moet voldoen aan wettelijke normen. Hierbij wordt ook de intensiteit van de verlichting gemeten en om dit zo goed mogelijk te kunnen doen, moet dit in het donker worden gedaan.

Meestal worden verlichtingsmetingen gecombineerd met andere werkzaamheden, zoals het reinigen van (en eventueel vervangen van defecte) armaturen.  Dit met als doel om de totale periode waarin een baan buiten gebruik is zo efficiënt mogelijk te gebruiken en overlast voor omwonenden van Schiphol zoveel mogelijk te beperken.