BAS
09-07-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week – 28 juni t/m 4 juli 2021

Baangebruik

In week 26 (28 juni – 4 juli 2021) waren er gemiddeld 820 vluchten per dag (prognose 820). Ten opzichte van week 25 is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 57%.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal verkeer:

 • Polderbaan 34,8%
 • Kaagbaan 33,9%
 • Aalsmeerbaan 12,9%
 • Zwanenburgbaan 9,7%
 • Buitenveldertbaan 8,8%
 • Oostbaan 0%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

 

Meer toelichting

Vliegbewegingen en baangebruik

Het grootste deel van het verkeer is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan.

De Aalsmeerbaan is voornamelijk ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens piekmomenten; daarnaast is de baan op vier dagen gedurende momenten ingezet als hoofdbaan vanwege werkzaamheden/inspecties op de Kaagbaan of de weersomstandigheden.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk ingezet als tweede landings- of startbaan tijdens piekmomenten.

De Buitenveldertbaan is het eerst deel van de nacht van woensdag op donderdag tot ongeveer 01:00 uur ingezet voor landingen vanwege uitgelopen werkzaamheden op de Polderbaan; daarnaast gedurende drie dagen op momenten als hoofdbaan voor landingen vanwege de weersomstandigheden of werkzaamheden op en rond andere banen; tenslotte als tweede startbaan naast de Polderbaan tijdens piekmomenten waarbij de Zwanenburgbaan vanwege het zicht niet inzetbaar was.

Piekmomenten 

Met het toenemende aantal vliegbewegingen gemiddeld per dag neemt ook het aantal piekmomenten toe. Naast de verwachte start- en landingspieken waren er daardoor ook op vier dagen in de namiddag piekmomenten waarop vanwege het verkeersaanbod een tweede start- of landingsbaan moest worden ingezet.

Gedurende elke ochtend was er sprake van een landingspiek (tussen 06:55 en 09:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 08:45 en 11:40 uur). Ook was er elke middag een landingspiek (tussen 12:35 en 14:05 uur), op zes middagen gevolgd door een startpiek (tussen 14:10 en 15:25 uur). Op twee dagen was er in de namiddag een extra landingspiek (tussen 15:15 en 15:55 uur) en op drie dagen een extra startpiek (tussen 16:00 en 17:20 uur). Op alle avonden was er een landingspiek (tussen 18:25 en 20:45 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:20 en 21:50 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

 

 

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1065 melders meldingen ingediend, dit is 16% meer dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Ik zie steeds vaker witte strepen in de lucht de afgelopen tijd, was is dat?

Antwoord van BAS

De witten strepen zijn zijn een verschijnsel, lijkend op wolken, gecreëerd door hoog vliegende vliegtuigen. Vaak zijn dit vliegtuigen die het Nederlandse luchtruim op grotere hoogte doorkruisen. Bij bepaalde weerscondities kunnen vliegtuigen door de luchtverplaatsing en verbranding in de motoren witte condens-strepen vormen. Bij de verbranding van brandstof in de motoren van een vliegtuig komt veel waterdamp vrij die in de koude lucht op grotere hoogte kan condenseren en kenmerkende witte strepen kan vormen. Deze strepen zijn zeker in de zomermaanden met onbewolkt weer goed te zien.

Aankomende week – 12 juli t/m 18 juli

Vliegverkeer per dag

In de week van 12 juli – 18 juli 2021 verwachten we gemiddeld 935 vluchten per dag op Schiphol.

Meer informatie

In komende weken zal het vliegverkeer naar verwachting verder toenemen omdat er weer meer mogelijk is qua reizen.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten
 • Landen: 07:20 – 09:00 uur

 • Starten: 09:20 – 11:00 uur

 • Landen: 12:40 -13:40 uur

 • Starten: 14:20 – 15:00 uur

 • Landen: 18:40 – 20:00 uur

 • Starten: 20:20 – 21:40 uur

Op basis van het verwachte verkeersaanbod gedurende de dag verwachten we dat een aantal piekmomenten langer gaan duren.

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet. Dat zien we nu in de namiddag op sommige dagen.

Bijzonderheden

Vanaf 12 juli tot en met 25 juli vindt baanonderhoud aan de Schiphol-Oostbaan (04/22) plaats. Het klein, zakelijk vliegverkeer wordt op de andere start- en landingsbanen afgehandeld. Naar verwachting heeft dit baanonderhoud beperkt gevolgen voor vliegtuighinder in de Schiphol regio.

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.