BAS
09-02-2024 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

12 t/m 25 februari 2024 | Week 7 + 8

Verwachting

In de weken van 12 – 25 februari 2024 verwachten we gemiddeld 1250 vluchten per dag op Schiphol. Richting begin maart zien we een lichte stijging naar gemiddeld 1260 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 12:40 uur
 • Landen: 12:40 – 13:20 uur
 • Starten: 14:20 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:00 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Vanwege werkzaamheden aan de verdubbeling van taxibanen is de Kaagbaan tot en met 19 februari 2024 niet beschikbaar als landingsbaan bij slecht zicht, bijvoorbeeld tijdens mist of bij laag hangende bewolking. De baan kan bij alle zichtomstandigheden gewoon gebruikt worden voor startende vliegtuigen. En als het zicht goed is, is landen ook geen probleem. Bij noordenwind en beperkt zicht kan overdag de Aalsmeerbaan worden ingezet voor landende vliegtuigen. De Zwanenburgbaan is ‘s nachts beschikbaar als landingsbaan.

De Kaagbaan krijgt een grote onderhoudsbeurt van 19 februari tot medio april en is daardoor niet inzetbaar voor vliegverkeer (zie: www.schiphol.nl/kaagbaan). In deze periode landen er meer vliegtuigen op de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. Voor het vertrekkend verkeer zetten we ook vaker de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan in. In uitzonderlijke gevallen kan ’s nachts de Schiphol-Oostbaan ingezet worden voor landend verkeer vanuit het noordoosten.

Terugblik afgelopen weken

22 januari t/m 4 februari 2024 | Week 4 + 5

Baangebruik

In week 4 en week 5 waren er gemiddeld 1117 vluchten per dag (prognose 1150). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 3 en 4) is het aantal vluchten toegenomen.

Kaagbaan29,4%
Buitenveldertbaan10,1%
Polderbaan29,7%
Schiphol-Oostbaan1,4%
Zwanenburgbaan11,7%
Aalsmeerbaan17,7%

Het meeste vliegverkeer heeft gebruik gemaakt van de Kaagbaan en Polderbaan, respectievelijk 29% en 30% van de vluchten. Het gebruik van deze twee banen zorgt, relatief gezien, voor het minste aantal gehinderde omwonenden. Vanwege voorbereidende werkzaamheden voor het groot onderhoud kon de Kaagbaan gedurende meerdere dagen en nachten niet ingezet worden.

Hierdoor is de Aalsmeerbaan vaker dan gebruikelijk ingezet. De Aalsmeerbaan is ook gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege weersomstandigheden. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 18% van de vluchten.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege weersomstandigheden, werkzaamheden of inspecties. Deze baan is tijdens twee nachten op momenten gebruikt als landingsbaan vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan en Polderbaan. De Zwanenburgbaan is gebruikt voor 12% van de vluchten.

De Buitenveldertbaan is op meerdere dagen – en vijf nachten – veelvuldig ingezet als landingsbaan vanwege weerscondities (o.a. krachtige tot stormachtige (zuid)westenwind). Daarnaast kort als startbaan richting het westen gedurende twee pieken vanwege het weer. De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 10% van de vluchten.

De Schiphol-Oostbaan is gedurende meerdere dagen ingezet als landingsbaan voor het commerciële vliegverkeer (handelsverkeer) vanwege eerder genoemde weersomstandigheden. In totaal voor 1% van deze vluchten.

Aantal melders

In week 4 zijn er door 962 melders meldingen ingediend, dit is circa 8,9% minder dan de week ervoor.

In week 5 zijn er door 1092 melders meldingen ingediend, dit is circa 13,5% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

“Waarom kon er in de afgelopen weken op meerdere momenten niet worden gestart vanaf de Kaagbaan?”

Afgelopen weken zijn er – in voorbereiding op het groot onderhoud  – verschillende werkzaamheden uitgevoerd die impact hebben gehad op de inzet van de Kaagbaan.

Op maandag 29 januari tot en met donderdag 1 februari was een deel van de taxibanen en (twee van de drie) opritten bij de kop van de Kaagbaan niet beschikbaar vanwege voorbereidende werkzaamheden. Deze taxibanen en opritten worden normaalgesproken veelvuldig gebruikt door vertrekkend vliegverkeer vanaf de Kaagbaan. Door deze werkzaamheden was een veilige en stabiele afhandeling van het vliegverkeer op de Kaagbaan niet mogelijk. Als gevolg hiervan heeft Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) besloten om gedurende deze werkzaamheden de Kaagbaan (24) niet in te zetten voor startend vliegverkeer. Tijdens de voorbereiding is ingeschat dat de Kaagbaan tijdens deze werkzaamheden deels ingezet kon worden als startbaan. In de praktijk bleek dat operationeel niet mogelijk te zijn in combinatie met het verkeersaanbod en weersomstandigheden.

De voorbereidende werkzaamheden bestaan onder andere uit hijswerkzaamheden en schakelhandelingen aan de baanverlichting  Deze werkzaamheden zijn nodig om de periode van groot onderhoud, en daarmee het niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan, zo beperkt mogelijk te houden. Bij het proces van afstemmen, inplannen en uitvoeren van alle werkzaamheden, en de impact daarvan op de afhandeling van het vliegverkeer op de grond, zijn meerdere specialisten van de luchthaven, LVNL en de aannemer betrokken. Randvoorwaarde is dat tijdens de werkzaamheden het vliegverkeer even veilig kan worden afgehandeld als normaal en de impact op de capaciteit en de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt.

LVNL en luchthaven Schiphol zijn samen verantwoordelijk voor een veilige en stabiele afhandeling van het vliegverkeer op de luchthaven. De luchthaven stelt de infrastructuur op de grond (taxi-, start- en landingsbanen) beschikbaar aan LVNL. Op basis van (actuele en verwachte) weersomstandigheden, verkeersaanbod en beschikbare infrastructuur (afhankelijk van werkzaamheden) besluit LVNL welke baancombinatie wordt ingezet.