BAS
06-10-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

9 t/m 22 oktober 2023 | Week 41+42

Verwachting

In de weken van 9 – 22 oktober 2023 verwachten we gemiddeld 1380 vluchten per dag op Schiphol. Richting eind oktober zien we een lichte daling met gemiddeld 1350 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.
 • Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet. Door het verdere herstel van het vliegverkeer op Schiphol komt dit zogenaamde “2+2 baangebruik” sinds het begin van dit zomerseizoen in toenemende mate voor.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Vanwege werkzaamheden aan de verdubbeling van taxibanen is de Kaagbaan tot en met 19 februari 2024 niet beschikbaar als landingsbaan bij slecht zicht, bijvoorbeeld tijdens mist of bij laag hangende bewolking. De baan kan bij alle zichtomstandigheden gewoon gebruikt worden voor startende vliegtuigen. En als het zicht goed is, is landen ook geen probleem. Bij noordenwind en beperkt zicht kan overdag de Aalsmeerbaan worden ingezet voor landende vliegtuigen. De Zwanenburgbaan is ‘s nachts beschikbaar als landingsbaan.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon gedurende de laatste periode van 2022 op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Daardoor is deze zomerperiode het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden.

Terugblik afgelopen weken

18 september t/m 1 oktober 2023 | Week 38+39

Baangebruik

In weken 38 en 39 waren er gemiddeld 1353 vluchten per dag (prognose 1375). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 37 en 38) is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 92%.

Kaagbaan31,3%
Buitenveldertbaan4,2%
Polderbaan33,1%
Schiphol-Oostbaan0%
Zwanenburgbaan13,3%
Aalsmeerbaan18,1%

Baangebruik

Het meeste vliegverkeer heeft gebruik gemaakt van de Kaagbaan en Polderbaan – de twee banen die bij voorkeur worden ingezet om geluidshinder in de omgeving te beperken, respectievelijk 31% en 33%. Er was deze periode voornamelijk zuidelijk baangebruik vanwege overwegend wind uit zuidelijke richtingen.

De Aalsmeerbaan is voornamelijk gebruikt als tweede startbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat de Kaagbaan niet ingezet kon worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. De Aalsmeerbaan wordt in dit jaargetijde – bij zuidelijk baangebruik – tijdens landingspieken in de vroege ochtend en in de avond vaker ingezet als startbaan in plaats van de Kaagbaan. Dit is vanwege het korter worden van de daglichtperiode. Als het donker is gelden er namelijk vanwege de veiligheid beperkingen voor het gebruik van de Zwanenburgbaan en Kaagbaan tegelijk (zie voor nadere uitleg de vraag van de week). De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 18% van de vluchten.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk ingezet als tweede landingsbaan tijdens pieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. Deze baan is tijdens twee nachten ingezet vanwege werkzaamheden op de Polderbaan. De Zwanenburgbaan is gebruikt voor 13% van de vluchten.

De Buitenveldertbaan is op meerdere dagen en (kort) gedurende twee nachten ingezet als landingsbaan vanwege weersomstandigheden (o.a. westenwind en buien). Ook heeft het zakelijke en recreatieve vliegverkeer voornamelijk van deze baan gebruikgemaakt als gevolg van het onderhoud aan de Schiphol-Oostbaan in deze periode. Deze baan is voor 4% van de vluchten gebruikt.

De Schiphol-Oostbaan was van 18 september tot 1 oktober niet beschikbaar vanwege regulier (jaarlijks) onderhoud.

Aantal melders

In week 38 zijn er door 1081 melders meldingen ingediend, dit is circa 48,5% minder dan de week ervoor.

In week 39 zijn er door 1061 melders meldingen ingediend, dit is circa 1,9% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom wordt, nu in het najaar de dagen korter worden, in de vroege ochtend en in de avond tijdens de landingspieken de Aalsmeerbaan (18L) vaker als enige startbaan ingezet, in plaats van de Kaagbaan (24) bij wind uit zuidelijke richtingen?

Dit heeft te maken met de kortere periodes van daglicht in het najaar en gedurende de winter. Het wordt later licht en eerder donker. De eerste landingspiek vroeg in de ochtend en de laatste landingspiek in de avond vinden daardoor nu meestal gedeeltelijk of geheel in het donker plaats. Er wordt dan vaker gekozen voor een onafhankelijke baancombinatie. Dit heeft ook te maken met het verkeersaanbod op dat moment.

Landen op de Zwanenburgbaan (18C) en starten vanaf de Kaagbaan (24) richting het zuidwesten is afhankelijk van elkaar. Ze zijn afhankelijk van elkaar, omdat bij een eventuele doorstart van een landend vliegtuig op de Zwanenburgbaan, deze potentieel in conflict kan komen met een startend vliegtuig vanaf de Kaagbaan. Dit is als gevolg van de ligging van deze twee banen. Vanwege strengere regels en veiligheidseisen bij gebruik van deze afhankelijke baancombinatie in het donker kunnen er veel minder vliegtuigen tegelijk landen en starten gedurende een landingspiek.

Wanneer er wordt gestart vanaf de Aalsmeerbaan (18L) in plaats van de Kaagbaan (24) is er sprake van onafhankelijk baangebruik. Dit is in dit geval veiliger, efficiënter en conform regels en afspraken voor het baangebruik. Indien het startende verkeersaanbod gedurende deze landingspieken in de vroege ochtend en avond laag is, kan meestal toch de Kaagbaan worden gebruikt als startbaan.