BAS
06-05-2022 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week | 25 april t/m 1 mei 2022 | Week 17

Baangebruik

In week 17 (25 april – 1 mei 2022) waren er gemiddeld 1215 vluchten per dag (prognose 1255). Ten opzichte van week 16 is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019 pré-corona, lag het aantal vluchten op 85%.

 

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal afgelopen week

Kaagbaan 41,7%
Buitenveldertbaan 9,3%
Polderbaan 30,0%
Schiphol-Oostbaan 0.01%
Zwanenburgbaan 19,1%
Aalsmeerbaan 0% (onderhoud)

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Ruim de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 30% en 42% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan zijn gebruikt als tweede baan tijdens start- en landingspieken of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Deze banen zijn respectievelijk gebruikt voor 19% en 9% van de vluchten. De Oostbaan is een enkele keer gebruikt.

 

De Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan kruisen elkaar. Tijdens het groot onderhoud aan de Aalsmeerbaan waren er vanaf 19 april t/m 26 april werkzaamheden aan de kruising met de Buitenveldertbaan en waren beide banen niet beschikbaar. Hierdoor is de Zwanenburgbaan vaker gebruikt, voornamelijk als tweede startbaan (36C) tijdens piekmomenten.

 

Op 28 april en 29 april is de Buitenveldertbaan gebruikt in oostelijke richting als tweede landingsbaan (landen 09) tijdens een aantal landingspieken. Dit is – met de Kaagbaan voor landend verkeer en de Polderbaan voor startend verkeer – geen normale baancombinatie en was vanwege een combinatie van de weersomstandigheden (noordoostelijke wind), werkzaamheden aan de Aalsmeerbaan en het verkeersaanbod noodzakelijk.

 

In de nacht van 29 op 30 april is kort de Zwanenburgbaan (36C) ingezet als landingsbaan vanwege werkzaamheden aan de Kaagbaan.

 

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 10 tot 11 piekmomenten per dag. De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 940 melders meldingen ingediend, dit is bijna 4,4% minder dan de week ervoor.
Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

”Waarom lijkt het erop dat de overlast is toegenomen de afgelopen week en lijkt deze ook langduriger aan te houden?”

 

Antwoord van BAS

In de meivakantie is het aantal vluchten toegenomen op Schiphol. Het aantal banen dat kon worden ingezet was beperkt. Dat heeft te maken met het onderhoud aan de Aalsmeerbaan en het onderhoud van 19 tot 26 april aan de Buitenveldertbaan. Daarnaast was er een lange periode van (harde) noordenwind. Hierdoor zijn de banen die wel beschikbaar zijn, vaker ingezet voor de afhandeling van het vliegverkeer. De Kaagbaan is met name ingezet voor landend vliegverkeer en is de afgelopen week geregeld de enige landingsbaan geweest die gebruikt kon worden. Bij veel naderend vliegverkeer wordt het “treintje” van vliegtuigen dat op de Kaagbaan gaat landen langer en kan het voorkomen dat vliegtuigen verder weg in het verlengde van de Kaagbaan moeten oplijnen. De Polderbaan en Zwanenburgbaan zijn met name voor startend vliegverkeer ingezet. Bewoners onder deze aanvlieg- of vertrekroutes kunnen daardoor meer hinder hebben ervaren.

Aankomende week | 9 mei t/m 15 mei 2022 | Week 19

 

 

Vooruitblik week 19

In de week van 9 – 15 mei 2022 verwachten we gemiddeld 1260 vluchten per dag op Schiphol. Tot eind mei verwachten we gemiddeld 1275 vluchten per dag.

 

.

 

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

  • Starten: 07:00 – 07:40 uur
  • Landen: 07:40 – 09:20 uur
  • Starten: 09:20 – 11:00 uur
  • Landen: 11:00 – 11:40 uur
  • Starten: 11:40 – 13:00 uur
  • Landen: 13:00 – 13:40 uur
  • Starten: 13:40 – 15:00 uur
  • Landen: 15:00 – 16:00 uur
  • Starten: 16:00 – 17:40 uur
  • Landen: 18:20 – 20:00 uur
  • Starten: 20:40 – 22:00 uur
Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Aalsmeerbaan is van 4 april tot en met medio juli in groot onderhoud. Hierdoor is deze start- en landingsbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Het vliegverkeer dat normaal zou starten vanaf of zou landen op Aalsmeerbaan, zal in deze periode gebruik maken van andere banen, naar verwachting voornamelijk van de Buitenveldertbaan. Omdat de Aalsmeerbaan ’s nachts sowieso gesloten is, heeft dit geen gevolgen voor het baangebruik in de nacht.

 

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) kampt met een toenemend aantal ziekmeldingen en quarantainegevallen door COVID. Ondanks de problemen die dit geeft bij inroostering van luchtverkeersleiders wordt alles binnen de mogelijkheden gedaan om de dienstverlening zoveel mogelijk voort te zetten met zo min mogelijk impact voor de omgeving.

 

Meer informatie

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet. Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor. De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.