BAS
05-05-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

8 mei t/m 21 mei 2023 | Week 19 + 20

Verwachting

In de weken van 8 – 21 mei 2023 verwachten we gemiddeld 1300 vluchten per dag op Schiphol. De weken daarna verwachten wij richting eind mei een toename tot gemiddeld 1315 per week onder andere in verband met de meivakantie.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Zwanenburgbaan (18C-36C) is vanaf 4 mei weer beschikbaar na het groot onderhoud aan deze baan. Startend verkeer kan dan weer in beide richtingen gebruik maken van deze baan en ook landend verkeer vanuit het noorden. Tijdens het groot onderhoud heeft LVNL het Instrument Landing Systeem (ILS 36C) voor landend verkeer vanuit het zuiden grotendeels vervangen. Daarom kan er tot eind juni bij beperkt zicht niet vanuit het zuiden op de Zwanenburgbaan worden geland. Ook worden er meetvluchten uitgevoerd op 13, 15 en 20 mei. Meer informatie hierover staat hier.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon gedurende de laatste periode van 2022 op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Daardoor is tot half augustus het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Terugblik afgelopen weken

17 april t/m 30 april 2023 | Week 16 + 17

Baangebruik

In de weken 16 en 17 waren er gemiddeld 1239 vluchten per dag (gemiddelde prognose 1255). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 15 en 16) is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 89%.

Kaagbaan35,9%
Buitenveldertbaan22,3%
Polderbaan31,0%
Schiphol-Oostbaan0,6%
Zwanenburgbaan0%
Aalsmeerbaan10,2%

Baangebruik

Meer dan de helft van de vluchten is geland of gestart vanaf de Polderbaan en de Kaagbaan, respectievelijk 31% en 36% van het vliegverkeer. De Zwanenburgbaan is tot begin mei in groot onderhoud en daarom niet in gebruik geweest.

De Aalsmeerbaan is overdag gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens piekperiodes of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Gedurende de nacht van 18 op 19 april is er geland op deze baan als gevolg van werkzaamheden bij en op de Kaagbaan. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 10% van de vluchten.

De Buitenvelderbaan is voor 22% van de vluchten gebruikt. Deze baan is vaker ingezet dan normaal als gevolg van het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan. Dit in combinatie met weersomstandigheden waardoor andere banen niet ingezet konden worden. De Buitenveldertbaan is hierdoor ook gedurende drie nachten ingezet als landingsbaan.

De Schiphol-Oostbaan – gebruikt voor 1% van de vluchten – is op twee dagen (24 en 28 april) ingezet als tweede landingsbaan tijdens piekperiodes vanwege het niet beschikbaar zijn van de Zwanenburgbaan in combinatie met de weersomstandigheden waardoor de Buitenveldertbaan niet ingezet kon worden.

Aantal melders

In week 16 zijn er door 1294 melders meldingen ingediend, dit is circa 10,3% meer dan de week ervoor.

In week 17 zijn er door 965 melders meldingen ingediend, dit is circa 25,4% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom vinden er op meerdere dagen laat in de avonden en begin van de nacht meetvluchten plaats na het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan?”

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft tijdens het groot onderhoud van de Zwanenburgbaan één van de twee Instrument Landingssystemen (ILS) grotendeels vervangen. Het betreft het systeem dat zorgt voor de ondersteuning van vliegtuigen die vanuit het zuiden op deze baan landen. Na afloop van het onderhoud worden grondmetingen en meetvluchten uitgevoerd om de juiste en betrouwbare werking van het nieuwe ILS te controleren. De meetvluchten vinden plaats op momenten dat er weinig vliegverkeer is, zodat het normale vliegverkeer zoveel mogelijk gebruik kan maken van de  Polderbaan en Kaagbaan. Dat zijn de banen waarvan relatief minder mensen geluidshinder ervaren.

Meer informatie hierover kunt u vinden in dit nieuwsbericht.