BAS
05-04-2024 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

8 t/m 21 april 2024 | Week 15 + 16

Verwachting

In de weken van 8 – 21 april 2024 verwachten we gemiddeld 1315 vluchten per dag op Schiphol. Richting begin mei zien we een stijging naar gemiddeld 1335 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten (zomerseizoen):

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Starten: 07:00 – 07:40 uur
 • Landen: 07:40 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:20 uur
 • Starten: 16:20 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.
 • Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Kaagbaan krijgt een grote onderhoudsbeurt van 19 februari tot medio april en is daardoor niet inzetbaar voor vliegverkeer. In deze periode landen er meer vliegtuigen op de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan. Voor het vertrekkend verkeer worden ook vaker de Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan ingezet. In uitzonderlijke gevallen kan ’s nachts de Schiphol-Oostbaan ingezet worden voor landend verkeer vanuit het noordoosten.

Meer informatie over het groot onderhoud aan de Kaagbaan is te vinden op www.schiphol.nl/kaagbaan.

Terugblik afgelopen weken

18 t/m 31 maart 2024 | Week 12 + 13

Baangebruik

In week 12 en week 13 waren er gemiddeld 1229 vluchten per dag (prognose 1265). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 11 en 12) is het aantal vluchten afgenomen.

Kaagbaan0%
Buitenveldertbaan8,1%
Polderbaan33,5%
Schiphol-Oostbaan0,2%
Zwanenburgbaan28,7%
Aalsmeerbaan29,5%

De Kaagbaan was niet beschikbaar in deze periode vanwege onderhoud. Normaalgesproken maakt ongeveer 30% van het vliegverkeer gebruik van de Kaagbaan. In plaats van de Kaagbaan worden tijdens het onderhoud de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan vaker ingezet dan gebruikelijk. Het meeste vliegverkeer heeft gebruik gemaakt van de Polderbaan: 33,5% van alle (commerciële) vluchten.

De Aalsmeerbaan is gebruikt door 29,5% van alle vluchten. Dit aandeel is circa twee keer zo groot dan in het geval de Kaagbaan wel beschikbaar is. Tijdens de nacht (tussen 23:00 en 06:00 uur) wordt de Aalsmeerbaan in principe niet ingezet tijdens het onderhoud aan de Kaagbaan. Tenzij er geen andere baan inzetbaar is. De Aalsmeerbaan is ’s nachts niet gebruikt.

De Zwanenburgbaan is gebruikt door 28,7% van alle vluchten. Ook dit aandeel is circa twee keer zo groot dan gebruikelijk. De Zwanenburgbaan is voornamelijk gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens pieken overdag. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege weersomstandigheden, werkzaamheden of inspecties. Gedurende de nacht is deze baan gebruikt als landings- of startbaan (afhankelijk van de windrichting) in plaats van de Kaagbaan.

De Buitenveldertbaan is gebruikt door 8,1% van alle vluchten. Deze baan is tijdens meerdere dagen ingezet voor zowel startend als landend vliegverkeer. Voornamelijk vanwege weerscondities (wind en zicht) in combinatie met het niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan. Als voorbeeld is de Buitenveldertbaan op 24 maart ingezet als landingsbaan vanwege harde westenwind en buien, ook gedurende de nacht.

De Schiphol-Oostbaan is gebruikt door 0,2% van alle (commerciële) vluchten. Deze baan is in de avond van 31 maart tijdens de landingspiek tijdelijk als tweede landingsbaan ingezet vanwege draaiende wind.

Aantal melders

In week 12 zijn er door 1387 melders meldingen ingediend, dit is circa 12,2% meer dan de week ervoor.

In week 13 zijn er door 1203 melders meldingen ingediend, dit is circa 13,3% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Hoe is de BAS clusterindeling tot stand gekomen?

De clusters die BAS hanteert om rapportages te genereren zijn gebaseerd op de clusters die bij de voorloper van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) zijn vastgesteld, namelijk de Omgevingsraad Schiphol (ORS). De clusterrapportages van BAS worden verdeeld naar vijf gebieden gerelateerd aan de vijf hoofd start- en landingsbanen op Schiphol.  De geografisch afgebakende gebieden zijn bij BAS uitgebreider. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk melders en meldingen binnen een cluster vallen en meegenomen kunnen worden in de clustergerichte analyses.

Clusterindeling BAS

Legenda

Groen – Cluster Polderbaan

Bruin – Cluster Zwanenburgbaan

Blauw – Cluster Buitenveldertbaan

Roze – Cluster Aalsmeerbaan

Oranje – Cluster Kaagbaan

Toelichting op legenda

De oorspronkelijke clusters zijn meer donker gearceerd. Bij de vergrote clusters worden ook de licht gearceerde gebieden meegenomen naast de oorspronkelijke. Deze clusters zijn geografisch vastgelegde gebieden, genoemd naar een baan op Schiphol. Dit wil niet zeggen dat deze baan de oorzaak is van alle meldingen uit dit cluster. Ter illustratie: in het cluster Aalsmeerbaan ervaren omwonenden mogelijk overlast van andere start- en landingsbanen, met de daarbij behorende routes, dan alleen van de Aalsmeerbaan.
Alle meldingen krijgen een unieke koppeling aan een vlucht en oorzaak op basis van tijd, locatie en radargegevens.