BAS
03-11-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

6 t/m 19 november 2023 | Week 45+46

Verwachting

In de weken van 6 november – 19 november 2023 verwachten we gemiddeld 1240 vluchten per dag op Schiphol. Richting eind november zien we een vergelijkbaar beeld met gemiddeld 1240 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 12:40 uur
 • Landen: 12:40 – 13:20 uur
 • Starten: 14:20 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:00 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate. Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet. Door het verdere herstel van het vliegverkeer op Schiphol komt dit zogenaamde “2+2 baangebruik” sinds het begin van dit zomerseizoen in toenemende mate voor.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

De Polderbaan is van maandag 6 tot en met woensdag 15 november niet inzetbaar vanwege onderhoud. Naar verwachting maakt het vliegverkeer deze dagen gebruik van de Zwanenburgbaan en de Buitenveldertbaan voor zowel starten als landen. Ook kan de Schiphol-Oostbaan worden ingezet als tweede landingsbaan. Dit is onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden (buien, windkracht- en richting), de beschikbaarheid van de banen en het aanbod van vliegverkeer. ’s Nachts maakt het vliegverkeer gebruik van de Zwanenburgbaan.

Vanwege werkzaamheden aan de verdubbeling van taxibanen is de Kaagbaan tot en met 19 februari 2024 niet beschikbaar als landingsbaan bij slecht zicht, bijvoorbeeld tijdens mist of bij laag hangende bewolking. De baan kan bij alle zichtomstandigheden gewoon gebruikt worden voor startende vliegtuigen. En als het zicht goed is, is landen ook geen probleem. Bij noordenwind en beperkt zicht kan overdag de Aalsmeerbaan worden ingezet voor landende vliegtuigen. De Zwanenburgbaan is ‘s nachts beschikbaar als landingsbaan.

Terugblik afgelopen weken

16 t/m 29 oktober 2023 | Week 42+43

Baangebruik

In weken 42 en 43 waren er gemiddeld 1329 vluchten per dag (prognose 1370). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 41 en 42) is het aantal vluchten afgenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 92%.

Kaagbaan27,1%
Buitenveldertbaan6,0%
Polderbaan32,3%
Schiphol-Oostbaan1,1%
Zwanenburgbaan15,2%
Aalsmeerbaan18,3%

Het meeste vliegverkeer heeft gebruik gemaakt van de Kaagbaan en Polderbaan – de twee banen die bij voorkeur worden ingezet om geluidshinder in de omgeving te beperken, respectievelijk 27% en 32%.

De Aalsmeerbaan is voornamelijk gebruikt als startbaan vanwege overwegend wind uit zuidelijke richting. De baan is ingezet als tweede baan tijdens pieken en op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 18% van de vluchten.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk ingezet als tweede baan tijdens start- en landingspieken. Daarnaast op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. Deze baan is tijdens zes nachten op momenten ingezet vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan en Polderbaan. De Zwanenburgbaan is gebruikt voor 15% van de vluchten.

De Buitenveldertbaan is op meerdere dagen en (kort) gedurende één nacht ingezet als landingsbaan vanwege weersomstandigheden (o.a. westenwind en buien). Daarnaast door startend verkeer op vier dagen vanwege weersomstandigheden (o.a. oostenwind, buien en slecht zicht). De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 6% van de vluchten.

De Schiphol-Oostbaan is op drie dagen (21, 27 en 29 oktober) ingezet als tweede landingsbaan tijdens enkele landingspieken vanwege weersomstandigheden (o.a. harde zuidwestenwind en buien). De Oostbaan is gebruikt voor 1% van de vluchten.

Aantal melders

In week 42 zijn er door 1348 melders meldingen ingediend, dit is circa 7,8% meer dan de week ervoor.

In week 43 zijn er door 1304 melders meldingen ingediend, dit is circa 3,3% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Wanneer is er sprake van verminderd en beperkt zicht en welke invloed heeft dit op de afhandeling van het vliegverkeer op Schiphol?

Voor piloten en luchtverkeersleiders is goed zicht van groot belang voor een veilige vluchtuitvoering en afhandeling van het vliegverkeer. Zeker op en rond de luchthaven. Met goed zicht kunnen verkeersleiders gebruik maken van de visuele waarnemingen van piloten om voldoende veilige afstand tussen vliegtuigen te behouden, in jargon ‘separeren’. Wordt het zicht verminderd of beperkt – bijvoorbeeld door laaghangende bewolking of mist – dan wordt de afstand tussen de vliegtuigen vergroot.

De zichtomstandigheden worden bepaald door het horizontale zicht (hoe ver kan je kijken) en, als er sprake is van bewolking, de hoogte van de wolkenbasis boven de grond (hoe hoog kan je kijken).Van verminderde zicht (ook wel marginaal zicht) is sprake als het horizontale zicht minder dan vijf kilometer is.. en/of de wolkenbasis op minder dan 300 meter (1.000 voet) hoogte is. Er zijn dan aanvullende maatregelen nodig om een veilige operatie te blijven garanderen. Visuele naderingen zijn in deze situatie niet meer toegestaan en bij afhankelijke baancombinaties gelden specifieke procedures

Als het zicht minder is dan 1.500 meter en/of  de wolkenbasis lager is dan 100 meter (300 voet), is er sprake van Beperkt Zicht Omstandigheden (BZO). Piloten en luchtverkeersleiders kunnen andere vliegtuigen of voertuigen op en rondom de luchthaven dan niet meer goed zien.

Tijdens BZO worden extra maatregelen genomen omwille van de veiligheid: 

 • De start- en landingsbanen worden extra beveiligd door “stopbars” bij de op- en afritten;
 • De separatie tussen vliegtuigen wordt vergroot;
 • Het baangebruik en de capaciteit worden aangepast op basis van de actuele zichtwaarden;
 • Werkzaamheden op het luchthaventerrein worden beperkt of stopgezet;
 • Vliegers worden actief begeleid bij het taxiën op de luchthaven.

Er zijn vier stadia  BZO – fase A, fase B, fase C en fase D – waarbij fase D staat voor de slechtste zichtwaarden.

 • BZO A: Het horizontale zicht is minder dan 1,5 kilometer en/of de wolkenbasis ligt tussen de 60 en 100 meter;
 • BZO B: Het horizontale zicht is minder dan 550 meter en de wolkenbasis is lager dan 60 meter;
 • BZO C: Het horizontale zicht is minder dan 350 meter
 • BZO D: Het horizontale zicht is minder dan 200 meter.

Meer informatie is te vinden op de websites van LVNL (https://www.lvnl.nl/veiligheid/weersinvloeden) , Schiphol (https://www.schiphol.nl/nl/schiphol-als-buur/blog/veilig-vliegen-bij-verminderd-zicht/) en BAS (https://bezoekbas.nl/weersinvloeden/)