BAS
03-09-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Afgelopen week – 23 t/m 29 augustus

Baangebruik

In week 34 waren er gemiddeld 1037 vluchten per dag (prognose 1035). Ten opzichte van week 33 is het aantal vluchten iets toegenomen.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 71%.

 Totaal afgelopen week

Polderbaan 33%
Kaagbaan 33%
Zwanenburgbaan 18%
Aalsmeerbaan 14%
Buitenveldertbaan 2%
Schiphol-Oostbaan 0%

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

Meer toelichting

Baangebruik

Door de heersende noordenwind is voornamelijk in noordelijke richting geland en gestart. Het grootste deel van het verkeer is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan.

 

De Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan zijn voornamelijk ingezet als tweede start- of landingsbaan tijdens piekmomenten. De Buitenveldertbaan is gebruikt wanneer door weersomstandigheden (buien, wind en/of zicht) de andere banen niet ingezet konden worden.

 

De Zwanenburgbaan (36C) is in de nacht van 25 augustus gebruikt als landingsbaan vanuit het zuiden wegens werkzaamheden aan de Kaagbaan. In de nachten van 26 en 28 augustus is de Zwanenburgbaan (36C) gebruikt als landingsbaan vanuit het zuiden en de Kaagbaan (06) als startbaan richting het noorden wegens werkzaamheden aan de Polderbaan.

 

Piekmomenten

Vanwege het verkeersaanbod waren er gemiddeld 8 piekmomenten per dag:

· In de ochtend een landingspiek (tussen 06:35 en 09:10 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 09:10 en 11:20 uur).

· In de vroege middag een landingspiek (tussen 12:25 en 14:05 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 14:05 en 15:25 uur).

· In de namiddag een landingspiek (tussen 15:00 en 16:10 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 15:55 en 17:25 uur).

· In de avond een landingspiek (tussen 18:20 en 20:30 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:35 en 22:10 uur).

 

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden over de dagen. Deze spreiding wordt veroorzaakt door een verschil in het actuele verkeersaanbod en de weersomstandigheden op de dag zelf.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 1004 melders meldingen ingediend, dit is 7% minder dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Waarom is in de nachten van 26 en 28 augustus de Kaagbaan (06) ingezet als startbaan richting het noorden?

Antwoord van BAS

De Kaagbaan (06) is ingezet voor het startende verkeer doordat er werkzaamheden aan de Polderbaan werden uitgevoerd. Het ging in om een EASA (European Union Aviation Safety Agency) lichtmeting. Deze metingen moeten worden uitgevoerd om de Polderbaan te mogen gebruiken.

In verband met de wind in deze nachten moest er worden gestart van de Kaagbaan (06) en worden geland op de Zwanenburgbaan (36C). Een aantal nachten hiervoor zijn de werkzaamheden uitgesteld in de hoop dat de wind zou draaien en er niet gestart hoefde te worden van de Kaagbaan (06). Helaas kon het onderhoud niet langer worden uitgesteld omdat anders de Polderbaan officieel niet meer gebruikt zou mogen worden. Hierdoor was het toch noodzakelijk om 26 en 28 augustus van de Kaagbaan (06) te starten.

Schiphol vindt het nachtelijk starten vanaf de Kaagbaan in noordoostelijke richting ook onwenselijk, daarom heeft Schiphol in het “programma hinderbeperking” ook een maatregel om dit te beperken: Bij kortdurend onderhoud van een nacht wordt getracht dit te plannen als noordelijk baangebruik niet noodzakelijk is.

 

Aankomende week – 6 september t/m 12 september

Vliegverkeer per dag

In de week van 6 september – 12 september 2021 verwachten we gemiddeld 1025 vluchten per dag op Schiphol. In de maand september verwachten we gemiddeld rond de 1030 vluchten per dag.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

· Landen: 07:20 – 09:00 uur
· Starten: 09:20 – 11:00 uur
· Landen: 12:40 -13:40 uur
· Starten: 14:20 – 15:20 uur
· Landen: 15:20 – 16:00 uur
· Starten: 16:00 – 17:00 uur
· Landen: 18:40 – 20:00 uur
· Starten: 20:20 – 21:40 uur

 

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Van 6 tot en met 17 september wordt aan de Buitenveldertbaan (09/27) regulier onderhoud verricht, waardoor deze baan niet of beperkt beschikbaar is voor vliegverkeer.

Meer informatie

Tijdens de onderhoudsperiode aan de Buitenveldertbaan kan de Schiphol-Oostbaan (22) intensiever ingezet worden voor landend verkeer, zoals bij een wind uit zuidwestelijke tot westelijke richtingen en buien in het naderingsgebied van de Polderbaan (18R) en Zwanenburgbaan (18C). Dit geeft meer vliegverkeer over de regio Amsterdam.

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.