BAS
03-05-2024 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende week

6 t/m 19 mei 2024 | Week 19 + 20

Verwachting

In de weken van 6 – 19 mei 2024 verwachten we gemiddeld 1365 vluchten per dag op Schiphol. Richting eind mei zien we een vergelijkbaar beeld van gemiddeld 1365 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Starten: 07:00 – 07:40 uur
 • Landen: 07:40 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:20 uur
 • Starten: 16:20 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur

Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.

Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet.

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Bijzonderheden

Als gevolg van het vernieuwen van het asfalt tijdens het groot onderhoud aan de Kaagbaan, moet deze van 25 april tot 20 mei regelmatig worden geveegd. Tijdens deze werkzaamheden is de Kaagbaan niet inzetbaar. Om de hinder hiervan te beperken gebeurt dit ’s nachts. Hierdoor is de Kaagbaan gedurende deze periode 12 nachten niet of minder beschikbaar. In plaats van de Kaagbaan wordt in deze nachten de Zwanenburgbaan ingezet. Lees hier meer over deze werkzaamheden.

Van 25 april tot 1 juli is landen op de Kaagbaan niet mogelijk bij verminderd zicht in verband met werkzaamheden aan rijbanen naast de Kaagbaan voor het project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (VDR). Overdag wordt bij verminderd zicht en noordenwind de Aalsmeerbaan ingezet voor landend verkeer. ’s Nachts wordt in deze situatie de Zwanenburgbaan ingezet.

Van maandag 13 mei tot en met woensdag 22 mei zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. In situaties waarbij normaal gesproken de Buitenveldertbaan ingezet moet worden, maakt het startend verkeer in deze periode gebruik van de Kaagbaan en landend verkeer van de Schiphol-Oostbaan. Op 18, 19 en 20 mei is de Buitenveldertbaan wel beschikbaar. 

Terugblik afgelopen week

15 t/m 28 april 2024 | Week 16 +17

Baangebruik

In week 16 en week 17 waren er gemiddeld 1300 vluchten per dag (prognose 1335). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 15 en 16) is het aantal vluchten toegenomen.

Kaagbaan6,3%
Buitenveldertbaan8,2%
Polderbaan31,5%
Schiphol-Oostbaan0,4%
Zwanenburgbaan28,6%
Aalsmeerbaan25,0%

Baangebruik

De Kaagbaan is vanaf 25 april weer beschikbaar nadat het groot onderhoud is afgerond. Normaalgesproken maakt ongeveer 30% van het vliegverkeer gebruik van deze baan. In plaats van de Kaagbaan is tijdens het onderhoud meer gebruik gemaakt van de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan. Het meeste vliegverkeer heeft gebruik gemaakt van de Polderbaan: 31% van alle (commerciële) vluchten. De Kaagbaan is gebruikt door 6% van alle vluchten.

De Aalsmeerbaan is gebruikt door 25% van alle vluchten. Vanwege overwegend wind uit het noorden was dit voornamelijk als landingsbaan. Dit aandeel is groter dan gebruikelijk vanwege het niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan tot 25 april.

De Zwanenburgbaan is gebruikt door 28% van alle vluchten. Dit aandeel is circa twee keer zo groot dan gebruikelijk vanwege het niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan. De Zwanenburgbaan is voornamelijk in noordelijke richting gebruikt, zowel als start- en landingsbaan, vanwege overwegend wind uit het noorden. Ook in de nacht is deze baan ingezet als landings- of startbaan (afhankelijk van de windrichting) doordat de Kaagbaan door het onderhoud niet beschikbaar was.

De Buitenveldertbaan is gebruikt door 8% van alle vluchten, voornamelijk als landingsbaan. Deze baan is tijdens meerdere dagen, waaronder twee nachten, ingezet vanwege de weerscondities (zoals stormachtige westenwind op 15 april) in combinatie met het niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan. De Schiphol-Oostbaan is gebruikt door 2% van alle (commerciële) vluchten. Deze baan is tijdens twee dagen tijdelijk ingezet als tweede landingsbaan tijdens pieken vanwege weersomstandigheden (zoals krachtige zuidwestenwind op 15 april en buien op 25 april) in combinatie met het niet beschikbaar zijn van de Kaagbaan.

Aantal melders

In week 16 zijn er door melders 1696 meldingen ingediend, dit is circa 9,5% meer dan de week ervoor.

In week 17 zijn er door melders 1556 meldingen ingediend, dit is circa 8,3 minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Is de Kaagbaan (06/24) na het groot onderhoud volledig inzetbaar?

De Kaagbaan (06/24) is donderdag 25 april na 9,5 weken onderhoud om 19:00 opgeleverd. De TDZ (Touch Down Zone) kreeg nieuw asfalt en op de volledige baan is de verlichting hergebruikt of vervangen. Rondom de baan werden hemelwaterafvoeren vernieuwd, de Kaagbaantunnel is gemoderniseerd en er is gewerkt aan een nieuwe oversteek nieuwe oversteek van de Kaagbaan aan de zuidkant (S1 en S10) van de vrachtplatforms

Om de Kaagbaan weer veilig te kunnen gebruiken moet tijdens de eerste weken, na het gereed komen van de asfaltvernieuwing, het asfalt regelmatig worden geveegd en gezogen. De bovenste laag asfalt bestaat uit korrels. Door de wrijving van de wielen van het vliegtuig tijdens het landen op of vertrekken van deze baan, kan een deel van de nieuwe korrels loslaten. Het is belangrijk om deze korrels regelmatig te verwijderen met een speciale machine. Tijdens deze werkzaamheden is de Kaagbaan niet inzetbaar. Om de hinder zo veel mogelijk te beperken, worden deze werkzaamheden ’s nachts uitgevoerd. Tijdens deze perioden wordt een alternatieve baancombinatie ingezet. Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt de Zwanenburgbaan (18C) ingezet als startbaan of de Zwanenburgbaan (36C) als landingsbaan. Hieronder vindt u voor welke momenten de werkzaamheden zijn ingepland:

 • vrijdag 26 april 23:59-06:00
 • zaterdag 27 april 23:59-06:00
 • zondag 28 april 23:59-06:00
 • woensdag 01 mei op donderdag 02 mei 01:00-05:00
 • zondag 05 mei op maandag 06 mei 01:00-05:00
 • woensdag 08 mei op donderdag 09 mei 01:00-05:00
 • zaterdag 11 mei op zondag 12 mei 01:00-05:00
 • dinsdag 14 mei op woensdag 15 mei 01:00-05:00
 • vrijdag 17 mei op zaterdag 18 mei 01:00-05:00
 • maandag 20 mei op dinsdag 21 mei 01:00-05:00

Na elke nacht dat er werkzaamheden hebben plaatsgevonden, worden metingen gedaan. Aan de hand van deze resultaten wordt bepaald of en wanneer de eerstvolgende geplande werkzaamheden plaatsvinden.

Tussen 25 april en 1 juli wordt er gewerkt aan rijbanen (S1 en S2) langs de zuidwestkant van de Kaagbaan als onderdeel van het project Voltooiing Dubbele Rijbaanstelsel (VDR). Hierdoor is landen op de Kaagbaan niet altijd mogelijk. Overdag wordt bij verminderd zicht en noordenwind de Aalsmeerbaan ingezet voor landend verkeer. ’s Nachts wordt in deze situatie de Zwanenburgbaan ingezet.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? U kunt ons 7 dagen in de week van 09:00 tot 17:00 bereiken op 020 601 5555 of via info@mailbas.nl