BAS
02-07-2021 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

De coronacrisis heeft een grote impact op de luchtvaart wereldwijd en ook op Schiphol. Als omwonende wil je uiteraard graag weten wat je de komende periode kunt verwachten van het vliegverkeer. Wij informeren je daarom regelmatig over de ontwikkeling van het aantal vluchten en wat dit betekent voor de inzet van start- en landingsbanen. Op deze pagina kijken we vooruit naar komende week en blikken terug op hoe het afgelopen week ging.

Baangebruik

In week 25 (21 juni – 27 juni 2021) waren er gemiddeld 696 vluchten per dag (prognose 700). Ten opzichte van week 24 is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde week in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 48%.

Hoe vaak zijn de banen ingezet?

Totaal verkeer:

 • Kaagbaan 34,1%
 • Polderbaan 33,7%
 • Aalsmeerbaan 15,3%
 • Zwanenburgbaan 13,5%
 • Buitenveldertbaan 3,0%
 • Oostbaan 0,5%

 

Door afrondingen van de percentages kan het voorkomen dat het totaal niet exact 100% is.

 

Meer toelichting

Vliegbewegingen en baangebruik

Het grootste deel van het verkeer is geland op of gestart vanaf de Kaagbaan en Polderbaan.

De Aalsmeerbaan is op woensdag langere tijd ingezet als hoofdbaan voor landingen vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan; daarnaast gedurende de week tijdens piekmomenten als tweede start- of landingsbaan.

De Zwanenburgbaan is één nacht ingezet als landingsbaan vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan; daarnaast op dinsdag langere tijd als hoofdbaan voor starts vanwege werkzaamheden rondom de Polderbaan. Ook is de Zwanenburgbaan tijdens piekmomenten in gezet als tweede start- of landingsbaan.

De Buitenveldertbaan is vanaf donderdagmiddag op momenten en de daaropvolgende nacht ingezet als hoofdbaan voor landingen vanwege beperkte beschikbaarheid van de Zwanenburgbaan (en Polderbaan tijdens de nacht) als gevolg van werkzaamheden, in combinatie met de weersomstandigheden. Ook is deze baan tijdens één startpiek en twee andere momenten kort ingezet als startbaan vanwege dezelfde redenen.

De Oostbaan is op vrijdagmiddag tijdens de piek ingezet als tweede landingsbaan vanwege werkzaamheden op de Zwanenburgbaan.  

 

Piekmomenten

Gedurende elke ochtend was er sprake van een landingspiek (tussen 07:05 en 09:00 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 08:30 en 11:10 uur). Ook was er elke middag een landingspiek (tussen 12:40 en 14:05 uur), op vier middagen gevolgd door een startpiek (van 14:05 tot 15:05 uur). Op alle avonden was er een landingspiek (tussen 18:05 en 20:20 uur) gevolgd door een startpiek (tussen 20:10 en 22:30 uur).

De start- en landingspiekmomenten waren volgens verwachting met een geringe spreiding in begin- en eindtijden. Deze spreiding wordt veroorzaakt door het actuele verkeersaanbod en weersomstandigheden.

Aantal melders

De afgelopen week zijn er door 916 melders meldingen ingediend, dit is 4% minder dan de week ervoor.

Meer informatie

Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Veelgestelde vraag

Wanneer wordt het luchtruim herzien/ heringericht?

Antwoord van BAS

De Rijksoverheid werkt aan een integrale herziening van het Nederlandse luchtruim. Dat is nodig, want het luchtruim wordt steeds intensiever gebruikt. Kern van deze herziening is dat door nauwere samenwerking tussen de burger- en militaire luchtvaart de ruimte in het luchtruim veel efficiënter kan worden benut en geluidshinder en uitstoot kunnen worden beperkt. Meer informatie over de herziening en wanneer de herinrichting gaat starten vind je op https://www.luchtvaartindetoekomst.nl/herziening-luchtruim/default.aspx

Aankomende week – 5 juli t/m 11 juli

Vliegverkeer per dag

In de week van 5 juli – 11 juli 2021 verwachten we gemiddeld 905 vluchten per dag op Schiphol.

Meer informatie

In komende weken zal het vliegverkeer naar verwachting verder toenemen omdat er weer meer mogelijk is qua reizen.

 Piekmomenten

Verwachte piekmomenten
 • Landen: 07:20 – 09:00 uur

 • Starten: 09:20 – 11:00 uur

 • Landen: 12:40 -13:40 uur

 • Starten: 14:20 – 15:00 uur

 • Landen: 18:40 – 20:00 uur

 • Starten: 20:20 – 21:40 uur

Op basis van het verwachte verkeersaanbod gedurende de dag verwachten we dat een aantal piekmomenten langer gaan duren:

Wat zijn piekmomenten?

Op de piekmomenten kan een tweede baan worden ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur). Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Komende week staan er geen onderhoudswerkzaamheden gepland die het baangebruik voor langere tijd beïnvloeden.

 

Hoe worden banen ingezet?

Er zijn zes start- en landingsbanen op Schiphol: Kaagbaan, Polderbaan, Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan. Welke banen we gebruiken, hangt onder andere af van de beschikbaarheid van de banen, de wind- en weersomstandigheden en de milieuregels voor baangebruik. Er zijn in principe altijd twee banen in gebruik: een voor startende en een voor landende vliegtuigen. De Polderbaan en Kaagbaan zijn in eerste instantie de daarvoor aangewezen primaire banen. Tijdens piekmomenten kan mogelijk een tweede start- of landingsbaan daarnaast worden ingezet. Dit zijn voornamelijk de Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan. Daarnaast kunnen de Buitenveldertbaan en Oostbaan worden ingezet.

Lees meer over het baangebruik op Schiphol ->

Over deze informatie

Op het moment dat deze informatie wordt opgemaakt is de afgelopen week nog niet ten einde. Om de data zoveel mogelijk compleet te hebben en te kunnen terugblikken naar een volledige week gaat de terugblik over de week ervoor.

De data in dit document hebben betrekking op het handelsverkeer van en naar Schiphol. De prognoses zijn gebaseerd op vluchtschema’s, informatie van luchtvaart­maatschappijen en verkeersvoorspellingen van de overkoepelende Europese verkeersleiding organisatie Eurocontrol. De werkelijke situatie kan hiervan afwijken. Aan de prognoses kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend. Realisatiecijfers kunnen worden beïnvloed door externe factoren, zoals weersomstandigheden, aanpassingen op vluchtschema’s van luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen in nationale en internationale richtlijnen en beleid op gebied van COVID-19. Voor baaninzet geldt dat dit sterk afhankelijk is van wind- en weersomstandigheden en het verkeersaanbod. Ook baanonderhoud, gepland en ongepland, kan van invloed zijn op de inzet van start- en landingsbanen.