BAS
02-06-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

5 t/m 18 juni 2023 | Week 23 + 24

Verwachting

In de weken van 5 – 18 juni 2023 verwachten we gemiddeld 1325 vluchten per dag op Schiphol. Richting de eerste week van juli zien we een lichte toename tot gemiddeld 1335 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 13:00 uur
 • Landen: 13:00 – 14:00 uur
 • Starten: 14:00 – 15:00 uur
 • Landen: 15:00 – 16:00 uur
 • Starten: 16:00 – 17:40 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:10 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate. Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet. Door het verdere herstel van het vliegverkeer op Schiphol komt dit zogenaamde “2+2 baangebruik” sinds het begin van dit zomerseizoen in toenemende mate voor.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Tijdens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan heeft LVNL het Instrument Landing Systeem (ILS 36C) voor landend verkeer vanuit het zuiden grotendeels vervangen. Daarom kan er tot eind juni bij beperkt zicht niet vanuit het zuiden op de Zwanenburgbaan worden geland. Mocht de Kaagbaan niet ingezet kunnen worden in deze periode, dan wordt bij noordenwind en beperkt zicht de Aalsmeerbaan ingezet voor landend vliegverkeer. De Zwanenburgbaan kan wel gewoon worden gebruikt voor starten richting het zuiden en noorden, en voor landen vanuit noordelijke richting.

De Zwanenburgbaan is op drie dagen – maandag 5 juni t/m woensdag 7 juni – tussen ongeveer 15:30 en 22:00 uur niet beschikbaar voor vliegverkeer vanwege werkzaamheden. Dit betreft werkzaamheden die niet tijdens het groot onderhoud konden worden uitgevoerd (o.a. het herstellen van het gras rond de baan). In plaats van de Zwanenburgbaan kan tijdens pieken in deze periode een andere start- of landingsbaan worden ingezet, zoals de Buitenveldertbaan of Schiphol-Oostbaan. Of dat nodig is en welke baan dat zal zijn, is afhankelijk van de weersomstandigheden op dat moment, voornamelijk van de wind.

Van 12 tot en met 23 juni vindt er een grote militaire oefening plaats in het Noord-Europese luchtruim. Deze oefening kan ook invloed hebben op de afhandeling van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Naar verwachting kunnen de pieken, en daarmee het baangebruik, in de avond verschuiven gedurende deze periode.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) ondervindt een krapte in het aantal beschikbare luchtverkeersleiders. Dit geeft al geruime tijd problemen bij de inroostering van luchtverkeersleiders. Hierdoor kon gedurende de laatste periode van 2022 op twee momenten in de avond de Polderbaan niet worden ingezet vanwege onvoldoende bezetting van Toren-West. Gezien het belang voor de omgeving is gezocht naar een mogelijkheid om op korte termijn de reguliere operatie te herstellen. Daardoor is tot half augustus het rooster op Toren-West ingevuld. Hierdoor kan ook op die momenten de Polderbaan worden ingezet. Door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, kan het in de genoemde periode nog steeds voorkomen dat de dienstverlening vanuit Toren-West niet geleverd – en daardoor de Polderbaan niet ingezet – kan worden. Meer informatie hierover vindt u hier.

Terugblik afgelopen weken

15 t/m 28 mei 2023 | Week 20 + 21

Baangebruik

In weken 20 en 21 waren er gemiddeld 1284 vluchten per dag (prognose 1310). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 19 en 20) is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 89%.

Kaagbaan36,3%
Buitenveldertbaan8,0%
Polderbaan31,5%
Schiphol-Oostbaan0%
Zwanenburgbaan16,7%
Aalsmeerbaan7,5%

Meer dan de helft van de vluchten is geland op of gestart vanaf de Polderbaan en Kaagbaan, respectievelijk 32% en 36% van het vliegverkeer. Er was sprake van overwegend noordelijk baangebruik als gevolg van aanhoudend wind uit noordelijke richting. Vanwege het weer en onderhoud op de Aalsmeerbaan is de Kaagbaan meer ingezet dan normaal en voornamelijk voor landende vliegtuigen.

De Zwanenburgbaan is voornamelijk richting het noorden ingezet als tweede startbaan tijdens startpieken. Deze baan is ook tijdens twee nachten ingezet voor landend verkeer vanuit het zuiden vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan. De Zwanenburgbaan is gebruikt voor 17% van de vluchten.

De Aalsmeerbaan is overdag gebruikt als tweede start- of landingsbaan tijdens piekperiodes of wanneer andere banen niet ingezet konden worden wegens werkzaamheden of weersomstandigheden. Vanaf 22 mei was deze baan niet beschikbaar vanwege jaarlijks onderhoud. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 8% van de vluchten.

De Buitenvelderbaan is voor 8% van de vluchten gebruikt. De baan is voornamelijk ingezet als tweede landingsbaan tijdens landingspieken vanwege het onderhoud aan de Aalsmeerbaan vanaf 22 mei.

De Schiphol-Oostbaan is deze periode niet ingezet voor de afhandeling van het handelsverkeer (passagiers- en vrachtvluchten).

Aantal melders

In week 20 zijn er door 1370 melders meldingen ingediend, dit is circa 15,0% minder dan de week ervoor.

In week 21 zijn er door 1460 melders meldingen ingediend, dit is circa 6,6% meer dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Waarom kunnen omwonenden aan de zuidwestkant van Schiphol (cluster Kaagbaan) momenteel meer overlast ondervinden van naderend vliegverkeer?

Er is aanhoudend sprake geweest van wind uit noordelijke tot noordoostelijke richtingen, Daarnaast is van 22 mei tot en met 31 mei baanonderhoud aan de Aalsmeerbaan uitgevoerd. Hierdoor is de Kaagbaan(06) vaker als landingsbaan ingezet.