BAS
01-12-2023 | Vooruit- en terugblik vliegverkeer

Vooruitblik komende weken

4 t/m 17 december 2023 | Week 49 + 50

Verwachting

In de weken van 4 – 17 december 2023 verwachten we gemiddeld 1240 vluchten per dag op Schiphol. Naar het einde van het jaar zien we een vergelijkbaar beeld met gemiddeld 1240 vluchten per dag.

Piekmomenten

Verwachte piekmomenten

We verwachten op een gemiddelde dag de volgende piekmomenten:

 • Landen: 07:00 – 09:20 uur
 • Starten: 09:20 – 11:00 uur
 • Landen: 11:00 – 11:40 uur
 • Starten: 11:40 – 12:40 uur
 • Landen: 12:40 – 13:20 uur
 • Starten: 14:20 – 15:20 uur
 • Landen: 15:20 – 16:00 uur
 • Starten: 16:20 – 17:20 uur
 • Landen: 18:20 – 20:00 uur
 • Starten: 20:40 – 22:00 uur
 • Bovenstaande piektijden zijn richttijden voor de verkeersleiding om het baangebruik te plannen. Op de dag zelf kunnen de piekmomenten verschuiven als gevolg van verschuivingen in het daadwerkelijke aanbod van vliegverkeer, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen door weersomstandigheden of verstoring van het afhandelingsproces van een vliegtuig aan de gate.
 • Door dit verschuiven kunnen piekmomenten elkaar kort overlappen. Er worden dan tijdelijk twee startbanen en twee landingsbanen tegelijk ingezet. Door het verdere herstel van het vliegverkeer op Schiphol komt dit zogenaamde “2+2 baangebruik” sinds het begin van afgelopen zomer in toenemende mate voor.

Wat zijn piekmomenten?

Tijdens piekmomenten wordt een tweede baan ingezet voor startend verkeer (bovenzijde figuur) of landend verkeer (onderzijde figuur) op basis van het verkeersaanbod. Het is mogelijk dat er, buiten deze verwachte pieken, periodes zijn op de dag waarin het verkeersaanbod dusdanig hoog is dat er een tweede baan wordt ingezet.

Bijzonderheden

Vanwege werkzaamheden aan de verdubbeling van taxibanen is de Kaagbaan tot en met 19 februari 2024 niet beschikbaar als landingsbaan bij slecht zicht, bijvoorbeeld tijdens mist of bij laag hangende bewolking. De baan kan bij alle zichtomstandigheden gewoon gebruikt worden voor startende vliegtuigen. En als het zicht goed is, is landen ook geen probleem. Bij noordenwind en beperkt zicht kan overdag de Aalsmeerbaan worden ingezet voor landende vliegtuigen. De Zwanenburgbaan is ‘s nachts beschikbaar als landingsbaan.

Naar verwachting is het ILS van de Polderbaan vanaf 4 december weer beschikbaar als na de metingen aan dit vernieuwde systeem de juiste en nauwkeurige werking is vastgesteld. Er kan dan weer parallel worden geland op de Polderbaan en Zwanenburgbaan.

Terugblik afgelopen weken

13 t/m 26 november 2023 | Week 46 + 47

Baangebruik

In weken 46 en 47 waren er gemiddeld 1192 vluchten per dag (prognose 1230). Ten opzichte van de vorige weken (respectievelijk 45 en 46) is het aantal vluchten toegenomen. Vergeleken met dezelfde weken in 2019, pré-corona, lag het aantal vluchten op 94%.

Kaagbaan30,4%
Buitenveldertbaan16,2%
Polderbaan23,4%
Schiphol-Oostbaan2,3%
Zwanenburgbaan12,9%
Aalsmeerbaan14,8%

Van 6 tot en met 15 november was de Polderbaan in onderhoud en daardoor niet inzetbaar voor het vliegverkeer. Ook vonden er metingen plaats aan het vernieuwde ILS van deze baan. In plaats van de Polderbaan zijn andere banen meer ingezet, voornamelijk de Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en Oostbaan. De Polderbaan is gebruikt door 23% van de vluchten. Normaal is dat meer dan 30%. De Kaagbaan is gebruikt door 30% van het vliegverkeer.

De Aalsmeerbaan is gebruikt als tweede baan tijdens pieken en op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. De Aalsmeerbaan is gebruikt voor 15% van de vluchten.

De Zwanenburgbaan is gebruikt als tweede baan tijdens pieken en op momenten dat andere banen niet ingezet konden worden vanwege werkzaamheden, inspecties of weersomstandigheden. Zoals tijdens het onderhoud aan de Polderbaan tot en met 15 november. Deze baan is tijdens vijf nachten op momenten ingezet vanwege werkzaamheden op de Kaagbaan en Polderbaan. De Zwanenburgbaan is gebruikt voor 13% van de vluchten.

De Buitenveldertbaan is op meerdere dagen en gedurende vijf nachten ingezet als landingsbaan vanwege weersomstandigheden (o.a. westenwind, buien en slecht zicht), het onderhoud aan de Polderbaan tot en met 15 november en beperking van parallel baangebruik door vernieuwing van het ILS van de Polderbaan. Ook is deze baan op een aantal dagen ingezet als startbaan als gevolg van een combinatie van omstandigheden (weer, verkeersaanbod en werkzaamheden). De Buitenveldertbaan is gebruikt voor 16% van de vluchten.

De Schiphol-Oostbaan is op meerdere dagen ingezet als tweede landingsbaan tijdens landingspieken vanwege weersomstandigheden in combinatie met het onderhoud aan de Polderbaan en beperking van parallel baangebruik. De Oostbaan is gebruikt voor 2% van de vluchten.

Aantal melders

In week 46 zijn er door 1236 melders meldingen ingediend, dit is circa 18% meer dan de week ervoor.

In week 47 zijn er door 1100 melders meldingen ingediend, dit is circa 11% minder dan de week ervoor.

* Deze aantallen zijn nog niet definitief. Er kunnen nog meldingen binnenkomen over de afgelopen week.

Vraag van de week

Heeft Schiphol een verzoek bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ingediend voor een regeling met de benodigde ontheffingen voor het groot onderhoud aan de Kaagbaan in 2024? En komt hierover een internetconsultatie?

Ook tijdens baanonderhoud, zoals het geplande groot onderhoud aan de Kaagbaan in 2024, moeten Schiphol en LVNL het vliegverkeer in alle omstandigheden veilig en efficiënt kunnen afhandelen. Daarvoor zal in bepaalde situaties alternatieve banen moeten worden ingezet.  Het kan daarbij voorkomen dat aan een aantal regels voor baangebruik uit het luchthavenverkeersbesluit Schiphol (LVB) niet kan worden voldaan. De luchthaven kan daarom ontheffing van deze regels aanvragen conform artikel 8.23 van de luchtvaartwet.

Schiphol heeft het ministerie van IenW verzocht een regeling vast te stellen voor de onderhoudswerkzaamheden in 2024, waarin de volgende benodigde vrijstellingen en ontheffingen worden vastgesteld:

 • Vrijstelling voor het gebruik van alternatieve banen in de nacht tijdens de groot onderhoudsperiode aan de Kaagbaan en tijdens de normale onderhoudswerkzaamheden. De luchthaven heeft zichzelf als doel gesteld een nachtsluiting op Schiphol te realiseren om hinder van vliegverkeer in de nacht te voorkomen. Dat is niet van het ene op het andere moment uitvoerbaar, omdat luchtvaartmaatschappijen start- en landingsrechten hebben op Schiphol, ook gedurende de nacht. Ook komend jaar handelt Schiphol daarom verkeer af in de nacht.
 • Ten aanzien van de regels voor strikt preferentieel baangebruik worden vervangende preferentietabellen vastgesteld voor de periode van groot onderhoud aan de Kaagbaan en de periodes van normale onderhoudswerkzaamheden. Ook wordt een vervangende set met grenswaarden voor de geluidbelasting in handhavingspunten vastgesteld. De minister van IenW heeft 14 november jl. besloten de experimenteerregeling op te schorten waarmee de voorgenomen krimpplannen voor Schiphol voorlopig zijn opgeschort. Het ministerie beoordeelt wat hiervan het effect is op een eventuele ministeriële regeling voor het onderhoud.

Het Ministerie van IenW is van plan om een internetconsultatie te organiseren over deze ministeriële regeling.