close
BAS
Overheden

Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland en andere luchtvaartpartijen moeten zich houden aan verschillende wetten en regels. Deze worden ontwikkeld, aangepast en gehandhaafd door landelijke en regionale overheden.

Rijksoverheid

De Rijksoverheid heeft in de Wet luchtvaart vastgelegd aan welke regels de luchtvaart en luchthaven zich moeten houden. Bij het opstellen van de wet is rekening gehouden met het economisch belang van Schiphol voor Nederland en het beschermen van de omgeving van de luchthaven. De wet biedt ruimte voor de ontwikkeling van Schiphol, maar alleen binnen harde grenzen voor veiligheid, geluid en kwaliteit.

Inspectie Leefomgeving Schiphol

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) is onderdeel van de Rijksoverheid en controleert onder andere of luchtvaartpartijen zich aan de regels houden. Daarnaast ziet de ILT erop toe dat de luchthaven veilig is en dat milieunormen en -regels er worden nageleefd.

Provincie en gemeente

Schiphol ligt in de provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlemmermeer. Beide hebben wettelijke en planologische bevoegdheden met betrekking tot de luchthaven. Daarnaast heeft de provincie een handhavende rol als het gaat om vergunningen, voorschriften en andere provinciale regelgeving. Ook zijn de provincie en gemeente onderdeel van de Bestuurlijke Regie Schiphol, een samenwerkingsverband van 3 provincies en 43 gemeenten.