BAS
Nieuws
Zwanenburgbaan komende week buiten gebruik voor onderhoud

Schiphol voert van maandag 11 mei tot dinsdag 19 mei geplande onderhoudswerkzaamheden uit bij de Zwanenburgbaan. Tijdens deze werkzaamheden is de Zwanenburgbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer. Om deze periode niet langer dan strikt noodzakelijk te laten duren, voert Schiphol gelijktijdig verschillende werkzaamheden aan baan, rijbanen, markering en verlichting uit.

Aangepast baangebruik

Dit onderhoud heeft beperkte gevolgen voor de geluidsbelasting in de omgeving. Door het lage aantal vliegbewegingen als gevolg van het coronavirus is de Zwanenburgbaan in de maand april nauwelijks ingezet. De Polderbaan en Kaagbaan worden bij voorkeur zoveel mogelijk ingezet, omdat de aan- en uitvliegroutes over minder dicht bewoond gebied komen dan van andere banen. Er zal tijdens het onderhoud naar verwachting dan ook weinig vliegverkeer zijn dat gebruik maakt van een andere baan dan de Polderbaan en Kaagbaan. Mogelijk kan als gevolg van de sluiting van de Zwanenburgbaan de Buitenveldertbaan iets vaker gebruikt worden. Er zullen geen bewegingen verplaatst worden naar de Aalsmeerbaan omdat die tijdelijk wordt gebruikt om vliegtuigen te parkeren. Welke start- of landingsbaan wordt ingezet, hangt af van onder andere de wind- en weersomstandigheden.

Werkzaamheden

Tijdens het reguliere onderhoud wordt circa 80 ton asfalt van de baan vervangen en de baanmarkering waar nodig vernieuwd. De lampen van de Zwanenburgbaan worden indien nodig vervangen, onder andere aan de noordelijke kant van de baan. Bekabeling wordt doorgemeten en gecontroleerd. De hemelwaterafvoer wordt doorgespoeld en geïnspecteerd. Schiphol voert de werkzaamheden uit in samenwerking met Heijmans. Verschillende ploegen werken 24 uur per dag om te zorgen dat de Zwanenburgbaan niet langer dan strikt noodzakelijk buiten gebruik is.

Bewoners met vragen

Voor meer informatie of vragen over het vliegverkeer tijdens de werkzaamheden kunnen omwonenden contact opnemen met ons. Onder invloed van het weer en operationele verstoringen kan de planning veranderen