BAS
Nieuws
Voortgang rapportages BAS

BAS maakt rapportages over de meldingen die bij ons worden ingediend over ondervonden overlast van vliegverkeer van Schiphol. Deze worden periodiek uitgegeven in de vorm van kwartaal- en jaarrapportages. Daarnaast maak BAS ook specifieke rapportages op verzoek van bestuurders en luchtvaartpartijen. De rapportages worden gebruikt om de meldingen mee te nemen als bijdrage voor hinderbeperkende maatregelen. Vorig jaar oktober is het oude registratiesysteem voor vragen en meldingen uit de lucht gehaald. Omwonenden hebben in deze periode meldingen en vragen ingediend via de email en per telefoon.

Sinds half juli dit jaar is een nieuw registratiesysteem beschikbaar gekomen (zie nieuwsitem). Veel omwonenden hebben hier ondertussen een account aangemaakt en hebben weer zelf meldingen en vragen via de website ingediend. Het vernieuwde registratiesysteem geeft ons de mogelijkheid om een snelle en informatieve terugkoppeling te geven op ingediende meldingen. Ook hebben omwonenden een beter overzicht over zelf ingediende meldingen en vragen. 

 

Jaarrapportage 

BAS is momenteel nagenoeg klaar met het verwerken van de grote aantallen per email en telefonisch ingediende meldingen in dit nieuwe registratiesysteem. Als de meldingen verwerkt en gekoppeld zijn aan vliegtuigbewegingen zijn we ook weer in staat om van de afgelopen periode rapportages op te maken. Omdat het gebruiksjaar op Schiphol (van 1 november tot 1 november) bijna voltooid is, zal de eerstvolgende rapportage gaan over het gehele gebruiksjaar 2020. Het uitgebreid analyseren en opmaken van de integrale jaarrapportage is een tijdrovende exercitie. Afgelopen jaren waren onze jaarrapportages meestal eind januari beschikbaar.  

 

Tussentijdse rapportage 

Om toch op korte termijn een overzicht van de ingediende meldingen door omwonenden te geven zal BAS voorafgaand aan de integrale jaarrapportage een tussentijdse rapportage opmaken. Deze zal in de komende weken beschikbaar komen op deze website. 

 

Komend jaar 

Wij verwachten komend jaar weer alle gebruikelijke rapportages te kunnen uitbrengen. Mocht u verbetersuggesties hebben voor onze rapportages, dan horen wij dit graag van u.