BAS
Nieuws
Vernieuwd privacystatement BAS

Op 28 maart 2024 heeft BAS een vernieuwd privacystatement gepubliceerd. BAS hecht veel waarde aan het zorgvuldig en betrouwbaar omgaan met uw persoonsgegevens. Het nieuwe privacystatement draagt hieraan bij door nog inzichtelijker te maken welke persoonsgegevens worden verzameld en op welke manier deze worden verwerkt en beschermd. Ook bevat het vernieuwde privacystatement een uitgebreid overzicht met alle cookies die actief zijn op de website, hun levensduur en een toelichting.