BAS
Nieuws
Verklaring meldingen jaarrapportage 2020

Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (Bas) is er door een omwonende op gewezen dat diens meldingen niet allemaal zijn meegenomen in de jaarrapportage 2020. Wij hebben nader onderzoek gedaan naar deze melding en gekeken naar de mogelijkheid van andere afwijkingen. Hieruit blijkt dat enkele procenten van het totaal aantal meldingen in 2020 niet goed in de jaarrapportage is verwerkt. Dit heeft betrekking op de periode vanaf eind november 2019 tot april 2020 waarin het Bas online registratiesysteem tijdelijk offline is geweest en meldingen alleen via mail, telefoon en een tijdelijk webformulier konden worden ingediend. Bij het overzetten van data naar het registratiesysteem zijn helaas fouten gemaakt. Een onafhankelijk onderzoeksbureau zal deze bevindingen nog nader toetsen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal de rapportage over 2020 worden herzien. 

Wij hechten groot belang aan zorgvuldige registratie van meldingen. Fouten in dit proces zijn onacceptabel en omwonenden moeten er  op kunnen vertrouwen dat hun meldingen correct geregistreerd worden.  Bas zal er voor zorgen dat de afwijking in de jaarrapportage 2020 wordt rechtgezet. Wij roepen omwonenden die een klacht of melding willen doen op zich bij Bas te blijven melden. Dat helpt Bas om Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland zo goed mogelijk te laten zien waar de overlast van vliegverkeer ervaren wordt.