BAS
Nieuws
Upgrade registratiesysteem hindermeldingen

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) heeft op 24 april 2023 een upgrade van het registratiesysteem voor hindermeldingen uitgevoerd. Hiermee zijn verschillende verbeteringen doorgevoerd, waaronder een optimalisatie van de automatische koppeling van meldingen aan vliegtuigbewegingen. De kwaliteit van onze informatievoorziening zal hierdoor verder verbeteren.

Deze upgrade is uitgevoerd naar aanleiding van feedback die we hebben ontvangen van omwonenden tijdens ontmoetingen, via email en uit opmerkingen die zijn gemaakt in onze enquête over de vernieuwde website. BAS wil constant blijven verbeteren en daarom is uw feedback heel welkom en waardevol. Zo kunnen we ook in de toekomst onze kerntaken op het gebied van de informatievoorziening over het vliegverkeer rondom Schiphol en registratie en rapportage van hindermeldingen, steeds verder optimaliseren.