BAS
Nieuws
Uitnodiging: Informatiesessie Baanonderhoud 2023

Op dinsdag 13 september a.s. van 15.00 – 16.30 uur organiseert Schiphol in samenwerking met LVNL en in aanwezigheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ingenieursbureau Witteveen + Bos een online Informatiesessie over het baanonderhoudsprogramma voor 2023 via Microsoft Teams.

Elk jaar vinden op Schiphol werkzaamheden plaats in het kader van onderhoud, verbouwing en/of vernieuwing van de fysieke en digitale infrastructuur van de luchthaven. Ten gevolge hiervan zijn start- en landingsbanen en/of taxibanen in periodes tijdelijk buiten gebruik. Er is in die periodes sprake van aangepast baangebruik met als gevolg een andere verdeling van de geluidsbelasting over de omgeving.  

Tijdens deze informatiesessie geeft Schiphol informatie over het belang van baanonderhoud en het programma van geplande (onderhouds)werkzaamheden voor 2023 (inclusief formele stappen zoals ontheffingsaanvraag). LVNL geeft toelichting op de inzet van de banen tijdens de onderhoudsperiode.

Het ministerie vindt het van belang dat de overlast voor omwonende gedurende de onderhoudsperiode zoveel mogelijk wordt beperkt en heeft daarom het ingenieursbureau Witteveen + Bos gevraagd kritisch mee te kijken op de planning en doorlooptijd van de onderhoudswerkzaamheden. Witteveen + Bos is gevraagd de bevindingen tijdens de informatiebijeenkomst met u te delen.

Na afloop van de presentaties is er ruimte om vragen te stellen.

Aanmelden
Aanmelden voor deze sessie kan door een email te sturen met uw emailadres naar aanmelden@omgevingsraadschiphol.nl o.v.v. ‘Informatiesessie baanonderhoud 2023’.

Deadline is maandag 12 september a.s. 12.00 uur. U ontvangt per email een uitnodiging met de vergaderlink.