BAS
Nieuws
Toelichting op inzetten Aalsmeerbaan(18L) ’s nachts

In de afgelopen dagen zijn er meldingen binnen gekomen over het gebruik van de Aalsmeerbaan in de nacht van 10 op 11 januari. Eerder heeft Schiphol aangegeven de Aalsmeerbaan alleen beschikbaar te stellen als dit echt niet anders kan. Tegelijkertijd heeft Schiphol te maken met internationale veiligheidseisen waarvoor er periodiek lichtmetingen uitgevoerd moeten worden en de armaturen gereinigd moeten worden. In de afgelopen week maakten de (voorspelde) weersomstandigheden (een krachtige westen/zuidwesten wind) het noodzakelijk voor de LVNL om de Aalsmeerbaan in te zetten in de nacht van 10 op 11 januari en heeft Schiphol de werkzaamheden aan de Kaagbaan kunnen uitvoeren. In de tijdsperiode van ± 23:00 – 0:30 uur hebben er 3 starts vanaf de Aalsmeerbaan plaatsgevonden. Schiphol geeft aan dit erg vervelend te vinden en begrijpt de eventuele overlast die u heeft ervaren. Schiphol blijft zich inzetten om de Aalsmeerbaan niet in de nacht in te zetten, tenzij dit echt niet anders kan. Maar met deze context en de weersvoorspellingen op dat moment, was dit de enige optie. 

Bron: Royal Schiphol Group