BAS
Nieuws
Resultaten tevredenheidsonderzoek 2023

Resultaten tevredenheidsonderzoek: toename bezoekers BAS-website , feedback gematigd positief

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatieloket voor de omgeving over het vliegverkeer van en naar Schiphol en het meldpunt voor hindermeldingen van vliegverkeer in de Schipholregio . Het afgelopen jaar heeft BAS verdere stappen genomen om haar dienstverlening en communicatiemiddelen te optimaliseren.

Eind 2023 heeft BAS een tevredenheidsenquête afgenomen bij haar websitebezoekers. In iets meer dan drie weken tijd hebben bijna 400 omwonenden de enquête ingevuld. Dit is een duidelijke toename ten opzichte van  vorig jaar. BAS is verheugd  dat veel mensen de weg naar de website weten te vinden en bereid zijn om feedback te geven.

De resultaten van de enquête laten zien dat bezoekers over het algemeen gematigd positief zijn over de website en dienstverlening van BAS. Uit de resultaten van vorig jaar kwam als verbeterpunt naar voren de informatie in e-mails te verduidelijken.  BAS is hiermee aan de slag gegaan door in samenwerking met een copywriter de inhoud van (automatisch opgestelde) e-mails te verbeteren. Positief is dan ook dat de enquête een lichte toename in tevredenheid laat zien over informatie op de website en de automatisch opgestelde e-mails. Ook heeft BAS geïnvesteerd in nieuw en gekwalificeerd personeel om de informatie op de website te verduidelijken.

Een ander punt uit de enquête van vorig jaar, was het registreren van negatieve hoogtes door ons registratiesysteem. Afgelopen jaar heeft een systeemupdate plaatsgevonden, waarmee  dit probleem verholpen is.

BAS is in 2023 gewaardeerd met de ‘’Gouden Oor’’ certificering. Deze erkenning wordt gegeven aan organisaties die een aantoonbaar actieve, open houding hebben ten aanzien van  de stem van hun klanten.

 
Klik hier voor het volledige rapport met alle resultaten, conclusies en acties