BAS
Nieuws
Planning baanonderhoud 2020

Ook komend jaar voeren we regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit aan onze start- en landingsbanen en de rijbanen op Schiphol. Dit heeft gevolgen voor het baangebruik en het vliegverkeer. Zeker wanneer de Polderbaan of de Kaagbaan niet beschikbaar zijn. In deze planning voor 2020 kun je precies zien wanneer welke baan in onderhoud is.

16 maart – 26 april: groot onderhoud Schiphol-Oostbaan

In maart en april krijgt de Schiphol-Oostbaan een grote onderhoudsbeurt die 5 weken duurt. Dit heeft weinig gevolgen voor het grote vliegverkeer, want de Schiphol-Oostbaan gebruiken we doorgaans alleen voor de kleine, zakelijke en privé vliegtuigen. Alleen bij heel harde wind zetten we vanwege de veiligheid de Schiphol-Oostbaan in. Het klein-zakelijke verkeer zal tijdens het onderhoud starten of landen op een van de andere banen.

11-17 mei: onderhoud Zwanenburgbaan

Vanwege onderhoud is de Zwanenburgbaan een week buiten gebruik: van maandag 11 mei tot en met zondag 17 mei. Tijdens dit onderhoud verwachten we meer vliegverkeer op de Kaagbaan en de Buitenveldertbaan.

25-31 mei: onderhoud Buitenveldertbaan

Van 25 tot 31 mei zijn er onderhoudswerkzaamheden aan de Buitenveldertbaan. De verwachting is dat in deze periode de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan meer in gebruik zijn.

31 augustus-6 september: onderhoud Polderbaan

Vanwege onderhoud is de Polderbaan een week buiten gebruik: van maandag 31 augustus tot en met zondag 6 september. Tijdens dit onderhoud verwachten we meer vliegverkeer op de Zwanenburgbaan, ook in de nacht. Voor nachtvluchten in deze periode vragen we een ontheffing aan. Hierdoor hoeven we niet de Kaagbaan in noordoostelijke richting in te zetten in de nacht, wat anders voor veel overlast in Amsterdam en Amstelveen zou zorgen.

21-27 september: onderhoud Kaagbaan

Vanwege onderhoud is de Kaagbaan in september een week buiten gebruik. Tijdens dit onderhoud verwachten we meer landende vliegtuigen op de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan. Voor startende vliegtuigen zetten we de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan in.

28 september-4 oktober: Onderhoud Aalsmeerbaan

Deze week is de Aalsmeerbaan buiten gebruik. Hierdoor verwachten we de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan in zuidelijke richting meer in te zetten.

Onderhouden rijbanen, gevolgen voor Buitenveldertbaan

Naast onderhoud aan de start- en landingsbanen werken we ook aan de rijbanen waarover de vliegtuigen taxiën. Het is belangrijk dat deze rijbanen en alle op- en afritten in goede conditie zijn, zodat het taxiën veilig en efficiënt verloopt. Dus controleren we deze grondig en vernieuwen we het asfalt, de markeringen en de verlichting waar nodig. Het onderhoud aan de rijbanen in 2020 heeft mogelijk gevolgen voor de inzetbaarheid van de Buitenveldertbaan:

 • 6 januari – 15 maart onderhoud aan rijbaan C
  Het kan zijn dat we de Buitenveldertbaan mogelijk meer inzetten in deze periode.
 • 11 mei – 24 mei onderhoud aan rijbaan Q
  Van 11 mei tot en met 17 mei vinden deze werkzaamheden plaats gelijktijdig met onderhoud aan de Zwanenburgbaan (zie hierboven). Voor de tweede week van werkzaamheden verwachten we geen impact op het baangebruik.
 • 25 mei – 21 juni onderhoud aan rijbaan B
  Tijdens dit onderhoud is mogelijk de Buitenveldertbaan minder in gebruik.
 • 1 juni – 26 juni onderhoud aan rijbaan Q
  Tijdens deze periode van werkzaamheden verwachten we geen impact op het baangebruik.
 • 6 juli – 19 juli onderhoud aan rijbaan A
  Het kan zijn dat we de Buitenveldertbaan minder inzetten in deze periode.
 • 30 augustus – 11 oktober onderhoud aan rijbaan Q
  Van 30 augustus tot en met 6 september vinden deze werkzaamheden plaats gelijktijdig met onderhoud aan de Polderbaan (zie hierboven). Voor de overige periode van werkzaamheden wordt geen impact op het baangebruik verwacht.
 • 5 – 31 oktober onderhoud aan rijbaan A
  Tijdens dit onderhoud is mogelijk de Buitenveldertbaan minder in gebruik.
 • 2 – 29 november onderhoud aan rijbaan A
  Ook in deze periode wordt de Buitenveldertbaan mogelijk minder ingezet.