BAS
Nieuws
Onderhoud Zwanenburgbaan

Onderhoud Zwanenburgbaan loopt op schema

Sinds 2 januari krijgt de Zwanenburgbaan een grote onderhoudsbeurt. Hierdoor is de start- en landingsbaan tot en met medio april niet beschikbaar voor vliegverkeer. De vliegtuigen die normaal starten of landen vanaf of op de Zwanenburgbaan maken in deze periode meer gebruik van de Buitenveldertbaan. Ook kan de Schiphol-Oostbaan worden gebruikt als landingsbaan en verplaatst een klein deel van de vluchten naar de Kaagbaan.

Onderhoudswerkzaamheden

De Zwanenburgbaan is in de jaren zestig van de vorige eeuw aangelegd. Tijdens dit groot onderhoud wordt het asfalt van de baan volledig vernieuwd. Het gaat hier om maar liefst 86 voetbalvelden aan asfalt. Daarbij wordt er ook 12.000 vierkante meter aan markeringen op de baan vernieuwd en wordt er 6 kilometer aan goten en uitgangen op en rond de baan vernieuwd. Alle halogeen grondlichten inclusief alle elektrische kabels worden vervangen voor een duurzamere en betrouwbaardere led-verlichtingsinstallatie. Dit gaat over bijna 6.400 lampen en 450 kilometer aan kabels. Het baanstation wordt volledig gerenoveerd, net zoals het hemelwaterafvoersysteem in het gebied rond de baan. 

Bekijk hier de video over het baanonderhoud aan de Zwanenburgbaan

Groot baanonderhoud aan de Zwanenburgbaan 👷 – YouTube

Planning

De planning van het groot onderhoud loopt op schema en daarmee is de verwachting dat medio april het onderhoud afgerond is. Daarna vinden er nog werkzaamheden door de LVNL aan het ILS-systeem plaats. Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om in een geleidelijke hoek te dalen naar de landingsbaan. Een aantal werkzaamheden aan het ILS kan pas worden uitgevoerd nadat het groot onderhoud is afgerond. In de periode van zes weken na afloop van het groot onderhoud (naar verwachting tot eind juni) kan hierdoor de Zwanenburgbaan bij slecht zicht niet worden gebruikt voor landingen vanuit zuidelijke richtingen.

Vragen over vliegverkeer?

Wil je meer weten over het vliegverkeer tijdens het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan of tijdens andere onderhoudsperioden? Neem dan contact op met ons.

Bron: Schiphol