BAS
Nieuws
Meetvluchten Polderbaan op 10 en 14 mei 2021

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en Schiphol vernieuwen tijdens het groot onderhoud aan de Polderbaan navigatie- en begeleidingssystemen om vliegtuigen veilig op de Polderbaan te laten landen. Het gaat om het “Instrument Landing Systeem” (ILS) van LVNL en de “Precision Approach Path Indicator (PAPI)”) van Schiphol. Om de juiste en nauwkeurige werking van deze systemen te controleren worden na afronding van het onderhoud meetvluchten uitgevoerd. Deze meetvluchten zijn nodig om de Polderbaan weer veilig in te kunnen zetten als landingsbaan.

 

klik op de bovenstaande afbeelding voor een grotere weergave

 

Meetvluchten en metingen op de baan

Op maandag 10 en vrijdag 14 mei 2021 zijn tussen 11:00 en 19:00 uur meetvluchten gepland. Deze vluchten duren circa vier tot zes uur per dag. De vluchten worden uitgevoerd door het Cessna-Citation-II vliegtuig (PH-LAB) van het NLR. Dit speciale meetvliegtuig zal op verschillende hoogten meerdere naderingen vliegen met verschillende afstanden tot het begin van de landingsbaan. Daarmee zullen afwijkende vluchtpatronen te zien zijn ten opzichte van regulier vliegverkeer. Het exacte tijdstip is afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden, de geplande operatie en het verkeersaanbod. Als de geplande meetvluchten door omstandigheden niet op 10 mei kunnen plaatsvinden, dan is 11 mei gepland als reservedatum. Mochten de geplande vluchten op 14 mei niet volledig kunnen worden afgerond, dan is maandag 17 mei gepland als reservedatum. Daarnaast voert LVNL op woensdag 12 mei overdag grondmetingen op de baan uit voor controle en testen van het vernieuwde ILS van de Polderbaan.

 

Inzet Polderbaan na groot onderhoud

De Polderbaan wordt op 15 mei, na het afronden van het groot onderhoud, beschikbaar gesteld. De Polderbaan kunnen we dan inzetten als startbaan (baan 36L) bij noordenwind. Overdag is deze inzetbaarheid afhankelijk van de zichtomstandigheden. De Polderbaan kunnen we inzetten als landingsbaan (baan 18R) bij zuidenwind, nadat de meetvluchten zijn afgerond en het ILS is goedgekeurd voor gebruik. Tot dat moment zullen we bij zuidenwind, net zoals tijdens het groot

onderhoud aan de Polderbaan, zowel overdag als in de nacht, zoveel mogelijk de Zwanenburgbaan inzetten als landingsbaan.

Tijdens de meetvluchten is de Zwanenburgbaan niet inzetbaar als landingsbaan en alleen inzetbaar als startbaan bij zuidenwind. Naar verwachting zullen op die momenten de Kaagbaan en Buitenveldertbaan worden ingezet voor de afhandeling van het vliegverkeer.

We kunnen de Polderbaan weer als landingsbaan (baan 18R) inzetten als de meetvluchten en grondmetingen zijn afgerond, de goede werking van het ILS en PAPI is vastgesteld en er goedkeuring is van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Eerst zal de Polderbaan worden vrijgegeven voor gebruik tot en met bepaalde zichtomstandigheden. Voor het gebruik bij zogenoemde “beperkt zichtomstandigheden” (zicht minder dan 550 meter of wolkenbasis lager dan 60 meter), moet het nieuwe ILS een aantal weken betrouwbaar en stabiel werken conform internationale veiligheidseisen. Deze periode duurt circa 30 dagen. Wanneer het ILS tijdens deze betrouwbaarheidsperiode goed heeft gefunctioneerd, kan het ILS, en daarmee ook de Polderbaan, weer in alle zichtomstandigheden als landingsbaan veilig worden ingezet.

 

Wat is een ILS?

Een ILS zorgt ervoor dat vliegtuigen ondersteund worden om via een optimale koers en vaste daalhoek geleidelijk te dalen naar de landingsbaan. Een vliegtuig daalt vanaf circa 10 kilometer voor de landingsbaan met behulp van het ILS-signaal.

Wat is een PAPI?

PAPI staat voor Precision Approach Path Indicator. Dit is een visueel hulpmiddel dat de vlieger door middel van de kleurcombinatie van een viertal lampen aangeeft of tijdens de landing de juiste dalingshoek wordt aangehouden.

bron: LVNL