BAS
Nieuws
LVNL vermindert geluidshinder in de nacht voor bewoners in Noord-Holland

Vandaag neemt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) een nieuwe route in gebruik, waarbij vliegtuigen die in de nacht landen op de Polderbaan, zoveel mogelijk om de woonkernen van Uitgeest heen vliegen. Hierdoor vermindert geluidshinder van vliegverkeer in de nacht voor bewoners in Uitgeest, Castricum, Heemskerk en Beverwijk.  

Met deze nieuwe route realiseert LVNL een volgende maatregel uit het minderhinderprogramma van LVNL en Schiphol dat tot doel heeft om – met steun van de luchtvaartmaatschappijen – het woon- en leefklimaat voor bewoners in de omgeving van Schiphol te verbeteren.

Innovatieve technieken

LVNL maakt gebruik van innovatieve technieken waardoor vliegtuigen ook bij de nadering naar de landingsbaan, bochten kunnen vliegen. Daarbij dalen de vliegtuigen gelijkmatig en gebruiken zij minder motorvermogen. In mei 2020 introduceerde LVNL een vaste nachtnadering naar de Zwanenburgbaan waarbij met een bocht om Krommenie en Assendelft heen wordt gevlogen. Hiermee is geluidshinder van vliegverkeer voor bewoners in vooral de gemeente Zaanstad gereduceerd. Ook zijn vliegtuigen vanaf de Noordzee het eerste stuk over land gemiddeld hoger gaan vliegen. De procedure zoals die al in praktijk wordt gebracht op de nachtnadering naar de Zwanenburgbaan (18C), wordt nu ook toegepast op de nachtelijke aanvliegroute naar de parallel gelegen Polderbaan (18R). Met de ingebruikname van deze nieuwe route met een bocht om Uitgeest, in aanvulling op de ingevoerde nachtnadering naar de Zwanenburgbaan, vermindert per saldo geluidshinder voor alle bewoners die onder de nachtnaderingsroutes naar de Polderbaan en Zwanenburgbaan wonen.  

Samen met de omgeving

De nieuwe route is op verzoek van en in nauwe samenwerking met de omgeving door LVNL ontwikkeld.  “Het is goed nieuws voor bewoners in Noord-Holland dat wij vandaag deze hinderbeperkende maatregel operationeel in gebruik nemen” zegt Michiel van Dorst, CEO van LVNL. “Dankzij intensieve samenwerking met bewoners en bestuurders in de omgeving van Schiphol, de Omgevingsraad Schiphol en luchtvaartmaatschappijen die zich extra inspannen om innovaties toe te passen, kunnen we geluidshinder van vliegverkeer verminderen.”

Operationele ingebruikname

In 2021 heeft de minister deze routewijziging goedgekeurd, op basis van bespreking in het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol. LVNL heeft daarop de implementatie voorbereid, zoals de publicatie van de aangepaste route in de Nederlandse luchtvaartgids. Piloten zijn hiermee voorbereid en de nieuwe route naar de Polderbaan is opgenomen in navigatiecomputers aan boord van vliegtuigen. Ook zijn luchtverkeersleiders getraind. LVNL heeft nu de laatste noodzakelijke aanpassingen in het luchtverkeersleidingssysteem doorgevoerd en neemt de route vandaag in gebruik.

Minderhinderschiphol.nl

Met de ingebruikname van de nieuwe nachtnadering naar de Polderbaan realiseert LVNL een volgende maatregel uit het programma voor hinderbeperking van LVNL en Schiphol. Reeds gerealiseerde maatregelen betreffen onder meer een verlegde vertrekroute bij Bodegraven, de overschakeling op satellietnavigatie waardoor vaker gebruik kan worden gemaakt van geluidpreferente landingsbanen en het hoger aanvliegen van helikopters ‘s nachts over de A9. Een volledig overzicht van maatregelen is te vinden op de website minderhinderschiphol.nl