BAS
Nieuws
LVNL beperkt geluidshinder van nachtvluchten voor bewoners in Castricum en Limmen

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) introduceert een nieuwe procedure waarbij vliegtuigen die in de nacht vanuit het noorden landen op Schiphol, hoger vliegen. Hierdoor zal vooral voor bewoners in Castricum en Limmen de geluidshinder afnemen. Bij nachtelijke landingen op de Polderbaan of de Zwanenburgbaan, gaan vliegtuigen hoger vliegen boven zee. Daardoor vliegen zij ook het eerste deel boven land hoger en met minder motorvermogen.

Michiel van Dorst, CEO Luchtverkeersleiding Nederland: “Ook in deze tijd waarin door de coronapandemie het verkeersaanbod sterk is afgenomen, blijft LVNL zich onverminderd inspannen om geluid en emissies in de omgeving van Schiphol terug te dringen. Dat doen wij in nauwe samenwerking met Schiphol, luchtvaartmaatschappijen en in overleg met bestuurders en bewoners in de omgeving van Schiphol. Met de introductie van de nieuwe procedure voor hoger aanvliegen richting Schiphol vanuit het Noorden, zorgen we voor een afname van het geluid van nachtvluchten voor bewoners in Castricum en Limmen en creëren daarmee waarde voor de mensen in de omgeving van Schiphol.”

Verhoging vlieghoogte bij navigatiepunt  

Vliegtuigen die in de nacht gaan landen op de Polderbaan en Zwanenburgbaan vliegen eerst een vaste route naar een navigatiepunt boven de Noordzee, ter hoogte van Castricum, dit punt heet NIRSI. Op dit moment moet een vliegtuig bij NIRSI een hoogte van 1676 meter (5500 ft) hebben. Met de nieuwe procedure wijzigt dit naar een hoogte van minimaal 1676 meter (5500 ft) en maximaal 2133 meter (7000 ft). De ligging van de route blijft hetzelfde, alleen het hoogteprofiel verandert. Door het hogere vliegen zijn vliegtuigen nog beter in staat gelijkmatig te dalen naar de landingsbaan en daarbij minder motorvermogen te gebruiken. Gemiddeld gaat het om 7.500 vluchten per jaar naar de Polderbaan en 500 vluchten per jaar naar de Zwanenburgbaan. Als gevolg van het ‘hoger aanvliegen bij NIRSI’, vliegen vliegtuigen straks op een grotere hoogte tussen Castricum en Limmen door, waardoor de geluidshinder afneemt.

Implementatie in mei 2020

De nieuwe procedure voor ’s nachts hoger aanvliegen van Schiphol vanuit het noorden wordt verder voorbereid en is nu in de luchtvaartgids voor piloten gepubliceerd. In mei 2020 wordt de procedure in het huidige luchtverkeersleidingssysteem opgenomen. Dat gebeurt gelijktijdig met de nieuwe vaste nachtnaderingsroute naar de Zwanenburgbaan, die zoveel mogelijk om woonkernen heen loopt. Berekeningen laten zien dat met de invoering van beide maatregelen, circa 600 minder ernstig gehinderden (EGH) en 600 minder ernstig slaapverstoorden (ESV) wordt gerealiseerd.

LVNL heeft de betrokken wethouders en leden van het Regioforum van de Omgevingsraad Schiphol geïnformeerd over de ingebruikname. De nieuwe procedure is onderdeel van het programma hinderbeperkende maatregelen, dat LVNL en Schiphol op 12 maart jl. publiceerden via de website www.minderhinderschiphol.nl Dit programma heeft tot doel het woon- en leefklimaat in de omgeving van Schiphol te verbeteren.