BAS
Nieuws
Kaagbaan weer in gebruik

De Kaagbaan is sinds zondag 15 december weer volledig beschikbaar voor het vliegverkeer. Schiphol voerde de afgelopen zeven weken onderhoudswerkzaamheden uit aan een rijbaan (A8) bij de oprit naar de Kaagbaan. Hierdoor was het vliegverkeer met name aangewezen op de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan voor het starten in en landen vanuit zuidelijke richting. Dit heeft tot meer vliegtuiggeluid ten zuiden van Schiphol geleid.

Onderhoud rijbaan A8 bijna afgerond

Rijbaan A8 wordt intensief gebruikt, met name door vliegtuigen die onderweg zijn naar de Kaagbaan, maar ook door taxiënd verkeer van en naar de gates. Tijdens het onderhoud zijn asfalt en de betonfundering vervangen, is baanverlichting door duurzame ledverlichting vervangen en is de afvoer van regenwater verbreed. Tot en met 22 december voeren we nog afrondende werkzaamheden uit bij de rijbaan. De rijbaan zelf kan inmiddels weer gebruikt worden.

Waarom was de Kaagbaan niet in gebruik bij onderhoud aan een taxibaan?

De betreffende taxibaan, rijbaan A8, is onderdeel van een dubbele rondweg voor vliegtuigen op Schiphol, vergelijkbaar met de ring A10 rond Amsterdam. Tijdens de onderhoudsperiode was één van de rijbanen niet beschikbaar en moet het taxiënd verkeer allemaal over de andere rijbaan. Dit betekent tweerichtingsverkeer op één van de drukste kruispunten op Schiphol. Het was hierdoor alleen mogelijk om óf naar de Kaagbaan, óf naar de Aalsmeerbaan te taxiën. Omdat we vanwege de veiligheid niet de Zwanenburgbaan en de Kaagbaan tegelijkertijd kunnen gebruiken in zuidelijke richting, is de Aalsmeerbaan vaker ingezet tijdens de onderhoudsperiode. Alleen bij weinig verkeer konden vliegtuigen gebruik maken van de Kaagbaan.