BAS
Nieuws
Jaarrapportage en jaaroverzichten 2019 zijn beschikbaar
De jaarrapportage 2019 gaat over de periode 1 november 2018 t/m 31 oktober 2019 en geeft een totaalbeeld van o.a. de melders, meldingen, baangebruik en overige bijzonderheden. Op vrijdag 13 maart 2020 zouden de belangrijkste bevindingen uit deze rapportage gepresenteerd worden in een vergadering van het Regioforum bij de Omgevingsraad Schiphol, maar deze vergadering kon helaas geen doorgang vinden gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Corona-virus in Nederland.

De jaaroverzichten zijn afzonderlijke rapportages en geven een totaalbeeld per cluster. In de bijlagen behorend bij de rapportages kunt u de overzichten per plaats openen.

Hieronder vindt u een animatie van de ontwikkeling van de melders over de afgelopen 10 gebruiksjaren