BAS
Nieuws
Intensiever gebruik Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan komende maanden

Meer vliegtuighinder ten noordoosten, oosten en zuidoosten van Schiphol

Vanaf 23 november zullen naar verwachting de Buitenveldertbaan voor landend en startend vliegverkeer en de Schiphol-Oostbaan voor landend vliegverkeer meer worden ingezet. Dit vanwege werkzaamheden aan het taxibanenstelsel ten zuiden van de Zwanenburgbaan, waardoor de Zwanenburgbaan voor een langere periode minder inzetbaar is. Van zondagavond 22 november 22:00 uur tot donderdagochtend 26 november 06:00 uur is de Zwanenburgbaan niet beschikbaar voor vliegverkeer, daarna tot medio mei 2021 beperkt beschikbaar. Hierdoor kunnen omwonenden ten noordoosten, oosten en zuidoosten van luchthaven Schiphol meer vliegtuighinder ervaren; dit geldt onder meer voor inwoners uit Amstelveen en Amsterdam.

Buitenveldertbaan en Schiphol-Oostbaan meer ingezet

In de periode van 23 november tot en met 25 januari en 26 april tot en met 17 mei zullen bij wind uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen tijdens landingspieken de Polderbaan(18R) in combinatie met de Buitenveldertbaan(27) of bij andere weerscondities (bijvoorbeeld zuidoostenwind of verminderd/beperkt zicht) de Schiphol-Oostbaan(22) worden ingezet.

De meest recente piekperioden vindt u op deze website op de home page onder “actuele informatie”

 

Bij wind uit noordelijke richtingen zullen tijdens startpieken voornamelijk de Polderbaan(36L) en Buitenveldertbaan(09) worden ingezet voor startend vliegverkeer.

Effecten groot onderhoud Polderbaan overdag en ‘s nachts

 

Impact overdag

Van 25 januari tot en met 26 april 2021 vindt naast het eerdergenoemde taxibaanonderhoud ook groot onderhoud aan de Polderbaan plaats, waardoor de Polderbaan overdag en ‘s nachts niet beschikbaar is. Gedurende dit groot onderhoud zullen overdag bij wind uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen tijdens landingspieken de Zwanenburgbaan(18C) in combinatie met de Buitenveldertbaan(27) of bij andere weerscondities (bijvoorbeeld zuidoostenwind of verminderd/beperkt zicht) de Schiphol-Oostbaan(22) worden ingezet.

Bij wind uit noordelijke richtingen zullen overdag tijdens startpieken voornamelijk de Buitenveldertbaan(09) en Zwanenburgbaan(36C) worden ingezet voor startend vliegverkeer.

Impact ‘s nachts

Voor het gebruik van de Zwanenburgbaan(36C) voor startend vliegverkeer in noordelijke richting ‘s nachts is ontheffing aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat(IenW). Ook kan het incidenteel voorkomen dat de Kaagbaan(06, in noordoostelijke richting) ’s nachts wordt ingezet voor startend vliegverkeer.

Bij wind uit zuidelijke richtingen zal ’s nachts de Zwanenburgbaan(18C) worden ingezet voor landend vliegverkeer. Hiervoor zijn vaste nachtnaderingsroutes beschikbaar, waaronder de gekromde nachtroute (per mei 2020) die woonkernen zoveel mogelijk vermijdt.

-> hier kunt u over deze nachtroute meer lezen.

Daarnaast wordt mogelijk de Buitenveldertbaan(27) voor landend vliegverkeer meer ingezet.

Kanttekening

Tijdens het aangepaste baangebruik vanwege deze werkzaamheden tot medio mei zijn ook andere baancombinaties mogelijk dan eerder beschreven (afhankelijk van onder andere de heersende weersomstandigheden). De meest actuele situatie vindt u op www.bezoekbas.nl bij “actuele informatie”.