BAS
Nieuws
Informatie ‘Nadeelcompensatieregeling Schiphol’

Omwonenden van Schiphol in de gemeenten Uithoorn, Haarlemmermeer, Aalsmeer en Amstelveen komen in aanmerking voor compensatie wegens geluidsoverlast. Het gaat om mensen die in de periode van november 2017 tot en met oktober 2019 in de buurt van een handhavingspunt woonden waarvan de grenswaarde voor geluid is overschreden. Dat heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 20 april bekendgemaakt.

Heeft u vragen over de nadeelcompensatie Schiphol van de Rijksoverheid? Vanaf vandaag kunt u terecht op Nadeelcompensatieregeling Schiphol | Luchtvaart in de toekomst.

Voor algemene informatie en vragen over nadeelcompensatie en planschade verwijzen wij u graag naar Nadeelcompensatie en planschade | Rijkswaterstaat.