BAS
Nieuws
Geen nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft vandaag in Rijsenhout bekendgemaakt dat er geen nieuwe start- en landingsbaan op Schiphol zal komen. Dit betekent dat de reservering voor de aanleg van de zogenaamde “parallelle kaagbaan” wordt geschrapt. Uit gesprekken met verschillende betrokken partijen en belanghebbenden is gebleken dat de meerderheid het besluit steunt om de reservering op te heffen.

Dit besluit sluit aan bij de koers die het kabinet vorig jaar juni heeft ingezet om de leefomgeving rond Schiphol te verbeteren en het aantal vluchten te verminderen. Het schrappen van de reservering voor een nieuwe start- en landingsbaan draagt bij aan deze doelstelling. Voor de inwoners van Rijsenhout en de omgeving wordt hiermee duidelijkheid geboden.

Innovatief bouwen is een van de manieren om de leefomgeving te verbeteren en geluidshinder te verminderen. Afgelopen jaar bleek uit onderzoek van de TU Delft en het AMS Institute in een ‘field lab’ dat de ervaren geluidshinder fors kan worden verminderd door woningen op een bepaalde manier te bouwen en te positioneren ten opzichte van elkaar. Een locatie in Rijsenhout wordt geselecteerd voor een aanvullend onderzoek in een ‘living lab’.

Het schrappen van de reservering geeft Rijsenhout een nieuw perspectief en stelt het in staat om verder te ontwikkelen. Er wordt overwogen om het dorp stapsgewijs met maximaal 400 extra woningen te verrijken. De NOVEX Schiphol-partners zullen de exacte plannen voor deze toekomstige ontwikkeling ontwikkelen.

Het ministerie zal medio juni een online consultatie starten om alle belanghebbenden en belangstellenden te betrekken. Het besluit zal waarschijnlijk in het najaar van 2023 in de ministerraad worden besproken na de verwerking van alle reacties. Om meer informatie te krijgen, verwijzen we u naar de Kamerbrief en het nieuwsbericht:

• Kamerbrief: Kamerstuk: Opheffing ruimtereservering van de parallelle Kaagbaan | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

• Nieuwsbericht: Reservering voor aanleg nieuwe start- en landingsbaan Schiphol wordt geschrapt | Nieuwsbericht | Luchtvaart in de toekomst