BAS
Nieuws
Evaluatie ‘Bocht bij Uitgeest’

Op 14 juli 2022 is, op verzoek van de Omgevingsraad Schiphol (ORS), een nieuwe vaste
nachtnadering naar de Polderbaan (18R) geïmplementeerd door Luchtverkeersleiding
Nederland (LVNL). Deze hinderbeperkende maatregel maakt onderdeel uit van het
programma Minder Hinder Schiphol (Maatregelen – Minder hinder Schiphol) en heeft tot doel om de hinder van nachtvluchten, per saldo, te verminderen voor bewoners in de omgeving van Schiphol.

Op 31 mei heeft LVNL de resultaten van dit onderzoek gepubliceerd:
Persbericht LVNL
Evaluatie

Bron: Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL)