BAS
Nieuws
Consultatie inzake exploitatiebeperkingen Schiphol

In verband met de Europese regelingen ten aanzien van exploitatiebeperkingen van Schiphol (‘Balanced Approach’) heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) een consultatie ingesteld. Zienswijzen kunnen ingediend worden tot en met 15 juni 2023.

Voor meer informatie hieromtrent zie:

Overheid.nl | Consultatie Balanced Approach Schiphol (internetconsultatie.nl)

Met name het consultatiedocument belanghebbenden Balanced Approach procedure Schiphol, onder Relevante documenten is van belang.