BAS
Nieuws
Telefonische bereikbaarheid BAS komende periode

BAS zal vanaf dinsdag 17-03-2020 vanuit thuiswerkplekken de telefonische dienstverlening voortzetten. Het bekende nummer van BAS wordt doorgeschakeld. Mogelijk dat op drukke momenten het hierdoor lastiger is iedereen telefonisch te woord te staan.

We hechten er groot belang aan om in deze tijd iedereen via alle kanalen te woord te kunnen staan. Wel willen wij u vragen om als u de beschikking heeft over internet om uw vragen en klachten zoveel mogelijk via de website en email door te geven zodat we capaciteit houden aan de telefoon voor de omwonenden die geen gebruik kunnen maken van het internet.

We hanteren de gebruikelijke tijden om de telefoon te beantwoorden elke dag van de week tussen 09:00 en 17:00 uur