BAS
Nieuws
BAS zaterdagochtend 1 juli telefonisch niet bereikbaar

Op zaterdag 1 juli vindt de officiële start van de Maatschappelijke Raad Schiphol(MRS) plaats. Het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol(BAS) zal bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Hierdoor is BAS op zaterdag 1 juli van 09:00 tot 13:00 uur niet telefonisch bereikbaar. In deze periode kunt u wel een melding indienen of een vraag stellen via ons registratiesysteem of via info@mailbas.nl

Met ingang van 1 juli 2023 zal de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) worden opgericht. Deze Raad biedt omwonenden en maatschappelijke organisaties de kans om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het beleid van de luchthaven Schiphol en de effecten van het vliegverkeer op de leefomgeving. De MRS neemt de taken over van de huidige Omgevingsraad Schiphol (ORS). De Raad zal gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het kabinet en aan de luchtvaartsector over het verbeteren van de leefkwaliteit.

Nadere informatie over de MRS kunt u in de volgende link lezen: MRS – Maatschappelijke Raad Schiphol