BAS
Nieuws
BAS-website goed bezocht in 2022, verbeteringen mogelijk


Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatieloket voor de omgeving en het meldpunt voor hindermeldingen. Het afgelopen jaar heeft BAS veel stappen genomen om haar dienstverlening en communicatiemiddelen te optimaliseren.

Gedurende eind 2022 heeft BAS een tevredenheidsenquête afgenomen bij haar websitebezoekers. Meer dan 350 omwonenden hebben de enquête ingevuld.

De aanleiding van de enquête is met name de gebruikersvriendelijkheid van de nieuwe website van BAS te onderzoeken. Daarnaast hebben we in dit onderzoek  onderwerpen aangesneden als de wijze van melden, informatievoorziening, actualiteit, rapportages en de behoeften hieraan.

Belangrijkste conclusie is dat de website goed bezocht wordt en de informatie relatief makkelijk gevonden wordt. De respondenten vinden dat de actuele informatie goed wordt bijgehouden op de website. Verbeteringen zien we op het gebied van de manieren waarop je een melding kunt doen en de onduidelijkheid in een automatisch opgestelde mail. Veel antwoorden gingen ook over inhoudelijke onderwerpen zoals hinderbeperkende maatregelen en het vliegverkeer zelf, hier heeft BAS zelf geen invloed op.

Klik voor het volledige rapport met alle resultaten, conclusies en acties:

https://bezoekbas.nl/wp-content/uploads/2023/02/Resultaten.pdf