BAS
Nieuws
BAS tussentijdse rapportage 2020 nu beschikbaar

Om zo spoedig mogelijk te voorzien in de informatiebehoefte van omwonenden en partijen in de Omgevingsraad Schiphol publiceert BAS dit keer in december een verkorte tussentijdse rapportage met kerncijfers over het gebruiksjaar 2020. De integrale jaarrapportage met uitgebreidere analyse van de data publiceert BAS naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021.

Baangebruikcijfers en bijlage
Ook de baangebruikcijfers per kwartaal en van het gehele gebruiksjaar zijn beschikbaar. U kunt ze terugvinden onder “Rapportages” in het bovenste menu onder “rapportages 2020”.

-> klik hier om direct naar de baangebruikcijfes en bijlage te gaan 

 

Achtergrond
Eind oktober 2019 gingen de BAS website en het registratiesysteem offline na een melding van een kwetsbaarheid in de beveiliging. De bestaande website en het registratiesysteem moesten grotendeels worden vernieuwd. Voor het registratiesysteem nam dit veel in beslag. In juli kon het vernieuwde registratiesysteem in gebruik worden genomen. Omwonenden hebben hierdoor in de eerste helft van 2020 hun meldingen telefonisch en via email ingediend. Dit grote aantal per mail en telefoon ingediende meldingen diende door de BAS-medewerkers handmatig verwerkt te worden in het nieuwe registratiesysteem. Hierdoor is het dit jaar niet mogelijk geweest de gebruikelijke kwartaalrapportages te verzorgen op basis van de data in het registratiesysteem.