BAS
Nieuws
BAS plaatst correctie bij jaarrapportage 2020

In september 2021 bleek dat een klein deel van het totaal aantal meldingen bij het Bewoners aanspreekpunt Schiphol (BAS) in 2020 niet goed in de jaarrapportage is verwerkt. BAS heeft bureau De Processpecialisten gevraagd om de bevindingen in onafhankelijk onderzoek te toetsen. Op basis van deze onafhankelijke toetsing plaatst BAS een correctie bij de betreffende rapportage. 

Het onderzoek van De Processpecialisten bevestigt dat er een aantal meldingen niet juist is verwerkt in de jaarrapportage van 2020. Dit betreft meldingen uit de periode eind oktober 2019 tot april 2020. In deze periode is het registratiesysteem offline geweest en konden meldingen alleen via mail, telefoon en een tijdelijk webformulier worden ingediend. Bij het (deels handmatig) vastleggen en overzetten van data naar het registratiesysteem zijn helaas fouten gemaakt. 

Conclusie De Processpecialisten 
Geconstateerd is dat circa 2% van het totaal aantal meldingen over 2020 niet goed is geregistreerd.  Uit steekproeven en data-analyse blijkt dat het gaat om tussen de 2483 en 2841 meldingen, naast de 128.765 meldingen die correct geregistreerd zijn. De exacte foutmarge door menselijke invoerfouten is niet vast te stellen. In een addendum op de jaarrapportage geeft BAS toelichting op de ontbrekende meldingen en wat de toevoeging van deze meldingen betekent voor het aantal melders en meldingen over 2020. De afwijking van ongeveer 2% zorgt niet voor wijzigingen in de algemene conclusies en aanbevelingen in de jaarrapportage.  

Aanbevelingen 
BAS betreurt dat deze meldingen niet goed zijn geregistreerd. BAS hecht groot belang aan zorgvuldige registratie van meldingen. Fouten in dit proces zijn onacceptabel en omwonenden moeten erop kunnen vertrouwen dat hun meldingen correct geregistreerd worden. Om de menselijke foutmarge door handmatige handelingen bij registratie van meldingen te minimaliseren wordt in het vervolg actief gestimuleerd dat meldingen door omwonenden direct in het registratiesysteem worden ingediend, in plaats van via telefoon of e-mail. 

Wij roepen omwonenden die een klacht of melding willen doen op zich bij BAS te blijven melden. Dat helpt BAS om Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) zo goed mogelijk te laten zien waar de overlast van vliegverkeer ervaren wordt. Schiphol en LVNL gebruiken deze data om hinderbeperkende maatregelen te ontwikkelen.