BAS
Nieuws
BAS lanceert geoptimaliseerde website met meer informatie over vliegverkeer Schiphol

Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) is het informatieloket voor de omgeving en het meldpunt voor hindermeldingen. We informeren omwonenden en andere betrokkenen over het vliegverkeer van en naar Schiphol. De afgelopen periode hebben we gewerkt aan de optimalisatie van bezoekbas.nl. Het resultaat is gebruiksvriendelijke en informatieve website. Met deze optimalisatie verwacht team BAS haar bezoekers nog beter van dienst te kunnen zijn.

Informatie opzoeken

Op de website vindt u meer informatie over bijvoorbeeld het geplande onderhoud aan de banen, het actuele baangebruik en over onderwerpen als geluidshinder en luchtkwaliteit. Daarnaast is er een uitgebreide FAQ, waar veelgestelde vragen en antwoorden over het vliegverkeer terug te vinden zijn. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u uw vraag indienen via het registratiesysteem op onze website of telefonisch contact opnemen met BAS.

Hinder melden

Heeft u hinder ondervonden van vliegverkeer en wilt u dit melden? Ook daarvoor is BAS de aangewezen plek. Via de pagina ‘melding doen’, kunt u zich registreren en uw melding plaatsen. Uw melding wordt vervolgens automatisch gekoppeld aan de vlucht die op uw locatie op het door u opgegeven tijdstip mogelijk de overlast heeft veroorzaakt. Indien u een periodemelding maakt, koppelt het systeem uw melding aan alle vluchten in dit tijdsbestek. Hiermee heeft u direct informatie over de mogelijke oorzaak van de door u ervaren hinder.

Hinder registreren

Daarnaast registreert, categoriseert en analyseert BAS alle meldingen die er binnen komen. Daarmee zien we trends en patronen en maken we kwartaal- en jaarrapportages. Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunnen de rapportages en signalen van BAS gebruiken om maatregelen te nemen of voorstellen te doen om hinder te verminderen. Zo vormen de meldingen onder andere een belangrijke input voor het programma Minder hinder van Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland. Wilt u meer weten over het vliegverkeer rondom Schiphol? Neem gerust een kijkje op onze vernieuwde website.