BAS
Nieuws
BAS heeft een nieuwe manager

BAS heeft een nieuwe manager, Vanessa de Boer

Op 1 november neemt Vanessa de Boer de leiding op zich van de Stichting BAS.

De BAS organisatie is in het afgelopen jaar geleid door een manager ad interim, Marisa Giunta d’Albani.

Binnen BAS zijn enkele verbeteringen doorgevoerd waaronder het optimaliseren van de website waar door BAS weer het informatiepunt is als het gaat om vlieghinder rond Schiphol en het loket waar u meldingen kan doen van vlieghinder rond Schiphol. Deze meldingen worden geanalyseerd en ingebracht in het minder hinder programma van LVNL en Schiphol.

Vanessa de Boer zal naast het aansturen van de organisatie ook belast zijn met de externe communicatie van BAS en zal BAS extern vertegenwoordigen.

U zult Vanessa de Boer vast binnenkort ontmoeten.